Komisja Forum Młodych w Katowicach

przez admin

Dnia 25.10.2023 w siedzibie Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich w Katowicach, gościła Komisji Forum Młodych Federacji ZZK. W spotkaniu któremu przewodniczył kol. SebastianSzwarc, udział wzięli zaproszeni kol. przewodniczący Rad Branżowych JanuszKowalczyk i JarosławŚlepaczuk

Oprócz omówienia sytuacji w spółkach kolejowych, poruszano temat rozwoju organizacji związkowych w perspektywie młodszych pracowników.

Dyskutowano nad wprowadzeniem w 2024 konkursu „Zasłużony Dla Młodych” czy też opinią na temat propozycji e-wydania miesięcznika „Nasze Sprawy”.

Na przykładzie Zarządu Głównego ZZK Śląskich przedstawiono funkcjonowanie struktur organizacji zrzeszonych w Federacji ZZK.