Mniej wypadków w 2014 roku

przez admin
W 2014 roku na torach kolejowych wydarzyło się łącznie 636 wypadków i zdarzeń – o 14 proc. mniej niż rok wcześniej.
Do każdych trzech z czterech wypadków na kolei (72 proc.) doszło nadal na przejazdach drogowych lub wynikały one z winy samych ofiar, przechodzących przez tory w miejscach zabronionych, informuje zarządca infrastruktury kolejowej, PKP PLK.

W 2014 roku na torach kolejowych wydarzyło się łącznie 636 wypadków i zdarzeń – o 14 proc. mniej niż rok wcześniej.
Do każdych trzech z czterech wypadków na kolei (72 proc.) doszło nadal na przejazdach drogowych lub wynikały one z winy samych ofiar, przechodzących przez tory w miejscach zabronionych, informuje zarządca infrastruktury kolejowej, PKP PLK.

Jak podkreśla, w roku 2014 na torach administrowanych przez niego nie wydarzył się poważny wypadek z winy spółki, tj. w konsekwencji których doszłoby do śmierci lub ciężkiego obrażenia ciała.

Liczba innych wypadków spowodowanych błędami pracowników spadła z 27 do 17, tj. o 37 proc.
Tendencja spadku liczby wypadków dotyczy także tych najczęstszych – na przejazdach kolejowo-drogowych oraz z osobami przechodzącymi przez tory w miejscach niedozwolonych. W 2014 roku tych ostatnich było 200, podczas gdy rok wcześniej 233 (spadek o 14 proc.).

– Spadkowa tendencja wypadków jest konsekwencją wdrażania, zgodnie z harmonogramem, działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa, a także modernizacją stanu infrastruktury, wdrażania nowoczesnych urządzeń, szkoleń pracowników i doskonalenia organizacji – mówi Andrzej Pawłowski wiceprezes PKP Polskich Linii Kolejowych. – Audyty i kontrole pozwalają zweryfikować i usprawnić działania na rzecz tworzenia kultury bezpieczeństwa w spółce.
Ważnym działaniem jest zmniejszenie w ub. roku do 48 (z z 80 na koniec 2013 r.) liczby miejsc, w których stosowana jest jazda na sygnał zastępczy (kierowanie „wzrokowe”). Możliwe to było, przez na rzecz montażu wymianę urządzeń i montaż nowych kabli do sygnałów sterowania.

W 2014 r. PLK przeszkoliła prawie 15 tysięcy dyżurnych ruchu oraz nastawniczych. Obecnie trwają szkolenia około 2500 dróżników przejazdowych.

W ub. roku PLK przeprowadziła ponad 120 tys. kontroli różnych stanowisk i jednostek organizacyjnych. Ponadto w roku 2014 wdrożono m.in. audyty pracy dróżnika przejazdowego oraz prowadzenia inwestycji i systemu zarządzania bezpieczeństwem w jednostkach organizacyjnych.

wnp.pl