Koniec mediacji w spółce POLREGIO S.A.

przez admin

Z powodu braku porozumienia płacowego w spółce POLREGIO S.A. w dniu 12 kwietnia 2022 r. spisano protokół rozbieżności kończący mediacje w ramach sporu zbiorowego i ogłoszono pogotowie strajkowe. W najbliższym czasie zostanie podany termin strajku generalnego we wszystkich zakładach spółki.