Komunikaty Kolejowej Medycyny Pracy

przez admin

Komunikat Dyrektora Oddziału KMP z dnia 20 marca 2020 r. godz. 14.00

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do Komunikatu Dyrektora Oddziału KMP z dnia 16.03.2020 r. z godz. 10.00,  PKP S.A. Oddział Kolejowa Medycyna Pracy Dyrekcja uprzejmie informuje, że po przeprowadzeniu analizy dostępności świadczeń medycznych,

od dnia 23 marca 2020 r.,

wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania badań kontrolnych w przypadkach niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą

zostają uruchomione niżej wymienione lokalizacje

 1. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Warszawa, ul. Nowogrodzka 62 a
 2. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Białystok, ul. Słonimska 15/1
 3. Punkt Badań Profilaktycznych, Siedlce, ul. Kilińskiego 28
 4. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Lublin, ul. Okopowa 5
 5. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Kraków, ul. Olszańska 5
 6. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Rzeszów, Plac Dworcowy 2
 7. Punkt Badań Profilaktycznych, Tarnów, Plac Dworcowy 3
 8. Punkt Badań Profilaktycznych, Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 56
 9. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Katowice, ul. Zawiszy Czarnego 7a
 10. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Sopot, Dworcowa 3
 11. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Wrocław, ul. Paczkowska 26
 12. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Poznań, ul. Kolejowa 22
 13. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Ostrów Wlkp., ul. Dworcowa 1
 14. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Szczecin, ul. 3 Maja 25/27

Badania kontrolne będą przeprowadzane w ww. komórkach organizacyjnych

wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu dnia i godziny przeprowadzenia badania.

W ww. komórkach organizacyjnych nadal obowiązuje

przeprowadzanie pomiarów temperatury  osób zgłaszających się na badania profilaktyczne.

Wyżej wymieniony wykaz komórek organizacyjnych może ulec zmianie.

W odniesieniu do pozostałych komórek organizacyjnych Kolejowego Zakładu Medycyny Pracy i Centrum Naukowego Medycyny Kolejowej zawieszenie wykonywania zadań służby kolejowej medycyny pracy zostaje przedłużone do dnia 27 marca 2020 r. włącznie.

Okres obowiązywania zawieszenia może ulec zmianie.

Aktualne informacje na temat bieżącego funkcjonowania komórek organizacyjnych KZMP i CNMK w poszczególnych miastach, mogą Państwo uzyskać na stronie internetowej PKP S.A. oraz w Dyrekcji Oddziału KMP, w Wydziale ds. Organizacji Świadczeń Medycznych, Logistyki i Obsługi Klienta pod numerami telefonów: 22 474 43 82 lub 22 474 41 01 lub drogą elektroniczną kmp.dyrekcja@pkp.pl

Komunikat Dyrektora Oddziału KMP z dnia 16 marca 2020 r. godz. 14.00                                          

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do Komunikatu Dyrektora Oddziału KMP z dnia 16.03.2020 r. z godz. 10.00,  PKP S.A. Oddział Kolejowa Medycyna Pracy Dyrekcja informuje o przedłużeniu zawieszenia wykonywania zadań służby kolejowej medycyny pracy we wszystkich lokalizacjach Kolejowego Zakładu Medycyny Pracy i Centrum Naukowego Medycyny Kolejowej na terenie kraju do dnia  20 marca 2020 r. włącznie.

Okres obowiązywania zawieszenia może ulec zmianie.

Aktualne informacje na temat bieżącego funkcjonowania komórek organizacyjnych KZMP i CNMK w poszczególnych miastach, mogą Państwo uzyskać na stronie internetowej PKP S.A. oraz w Dyrekcji Oddziału KMP, w Wydziale ds. Organizacji Świadczeń Medycznych, Logistyki i Obsługi Klienta pod numerami telefonów: 22 474 43 82 lub 22 474 41 01 lub drogą elektroniczną kmp.dyrekcja@pkp.pl

Komunikat Dyrektora Oddziału KMP z dnia 16 marca 2020 r. godz. 10.00

Szanowni Państwo,

Z powodu obowiązującego w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2,

Zarząd PKP S.A. wystąpił do Ministerstwa Infrastruktury o rozważenie możliwości wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach dotyczących trybu i terminów przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników. Z podobnym wnioskiem do Ministerstwa Zdrowia wystąpił konsultant krajowy w dziedzinie medycyny pracy.  Możliwe jest wprowadzenie odpowiednich zmian w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

PKP S.A. Oddział Kolejowa Medycyna Pracy Dyrekcja informuje o zawieszeniu w dniach 16 i 17 marca 2020 r. wykonywania zadań służby kolejowej medycyny pracy we wszystkich lokalizacjach Kolejowego Zakładu Medycyny Pracy i Centrum Naukowego Medycyny Kolejowej na terenie kraju. Okres obowiązywania zawieszenia może ulec zmianie.

Aktualne informacje na temat bieżącego funkcjonowania komórek organizacyjnych KZMP i CNMK w poszczególnych miastach, mogą Państwo uzyskać na stronie internetowej PKP S.A. oraz w Dyrekcji Oddziału KMP, w Wydziale ds. Organizacji Świadczeń Medycznych, Logistyki i Obsługi Klienta pod numerami telefonów: 22 474 43 82 lub 22 474 41 01 lub drogą elektroniczną kmp.dyrekcja@pkp.pl

Grzegorz Bakera

główny specjalista 

Oddział Kolejowa Medycyna Pracy Dyrekcja

Polskie Koleje Państwowe S.A.

e-mail:  grzegorz.bakera@pkp.pl

Tel.     +48 22 474 43 02