Komunikat

przez admin

Komunikat Dyrektora Oddziału KMP
z dnia 27 marca 2020 r. godz. 11.30

W nawiązaniu do Komunikatu Dyrektora Oddziału KMP z dnia 16.03.2020 r. z godz. 10.00,  PKP S.A. Oddział Kolejowa Medycyna Pracy Dyrekcja uprzejmie informuje, że po przeprowadzeniu analizy dostępności świadczeń medycznych, od dnia 30 marca 2020 r., dla potrzeb przeprowadzania badań wstępnych, okresowych i kontrolnych zostają uruchomione niżej wymienione lokalizacje

1. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Kraków, ul. Olszańska 6
2. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Katowice, ul. Zawiszy Czarnego 7a
3. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Sopot, Dworcowa 3
4. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Poznań, ul. Kolejowa 22 

natomiast wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania badań kontrolnych w przypadkach niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą i wyłącznie w odniesieniu do pracowników posiadających aktualne orzeczenia lekarskie wydane po badaniach wstępnych lub okresowych pozostają uruchomione niżej wymienione lokalizacje

1. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Warszawa, ul. Nowogrodzka 62 a
2. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Białystok, ul. Słonimska 15/1
3. Punkt Badań Profilaktycznych, Siedlce, ul. Kilińskiego 28
4. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Lublin, ul. Okopowa 5
5. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Rzeszów, Plac Dworcowy 2
6. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Wrocław, ul. Paczkowska 26
7. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Ostrów Wlkp., ul. Dworcowa 1
8. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Szczecin, ul. 3 Maja 25/27 

Badania będą przeprowadzane w ww. komórkach organizacyjnych wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu i potwierdzeniu z działem kadrowym Pracodawcy dnia i godziny przeprowadzenia badania danego Pracownika lub kandydata do pracy.

Pracownik zgłasza się ze skierowaniem na badanie kontrolne lub okresowe oraz z kopią aktualnego orzeczenia lekarskiego wydanego po badaniach wstępnych lub okresowych.

Kandydat do pracy zgłasza się ze skierowaniem na badanie wstępne.

W ww. komórkach organizacyjnych nadal obowiązuje

przeprowadzanie pomiarów temperatury  osób zgłaszających się na badania profilaktyczne oraz przeprowadzanie wywiadów epidemicznych.

Powyższe wykazy komórek organizacyjnych  przeprowadzających poszczególne rodzaje badań mogą ulec zmianie.

W odniesieniu do pozostałych komórek organizacyjnych Kolejowego Zakładu Medycyny Pracy i Centrum Naukowego Medycyny Kolejowej zawieszenie wykonywania zadań służby kolejowej medycyny pracy zostaje przedłużone do dnia 3 kwietnia 2020 r. włącznie.

Okres obowiązywania zawieszenia może ulec zmianie.

Aktualne informacje na temat bieżącego funkcjonowania komórek organizacyjnych KZMP i CNMK w poszczególnych miastach, mogą Państwo uzyskać na stronie internetowej PKP S.A. (pkp.pl/Serwis korporacyjny/Kontakt/Kolejowa Medycyna Pracy) oraz w Dyrekcji Oddziału KMP, w Wydziale ds. Organizacji Świadczeń Medycznych, Logistyki i Obsługi Klienta pod numerami telefonów: 22 474 43 82 lub 22 474 41 01 lub drogą elektroniczną kmp.dyrekcja@pkp.pl