Komunikat Komitetu Protestacyjno-Strajkowego z 26.08.2010

przez admin

Obradujący w godzinach popołudniowych 26 sierpnia br. międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy kolejarzy, w skład którego wchodzą Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP, Konfederacja Kolejowych Związków Zawodowych oraz Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ „Solidarność”, wydał komunikat, w którym wskazuje na podejmowane przez siebie kroki w perspektywie najbliższego miesiąca.

Ani rząd RP, ani Ministerstwo Infrastruktury w obliczu powstania Komitetu nie podjęło rozmów mających na celu załagodzenie sytuacji na polskiej kolei. Co więcej, rząd nie wycofał się z przyjętych przez siebie rozwiązań ustawowych, które umożliwiają ogłoszenie upadłości przez spółki kolejowe, co w opinii związkowców oznacza jedną z najszybszych dróg do wyprzedaży majątku kolejowego i likwidacji polskiego przewoźnika. W tej sytuacji Komitet podtrzymuje swoje postulaty ogłoszone 29 kwietnia 2009 r. oraz żąda odstąpienia od procedowania nad tymi ustawami w parlamencie. Komitet poleca wszystkim organizacjom zakładowym związków wchodzących w skład Komitetu przekształcenie się we wspólne zakładowe komitety protestacyjno-strajkowe i oflagowanie siedzib organizacji związkowych.

Chcąc działać zgodnie z literą obowiązującego prawa, i wybierając jednocześnie formę protestu najmniej uciążliwą dla niewspółwinnych sytuacji na kolei obywateli, pierwszym etapem ogólnokrajowej akcji protestacyjno-strajkowej Komitetu będzie pikieta pod Ministerstwem Infrastruktury, która odbędzie się w dniu 28 września br., połączona z przemarszem ulicami Warszawy. Miejscem zbiórki protestujących kolejarzy będzie – podobnie jak w kwietniu ubiegłego roku – Pałac Kultury i Nauki w Warszawie. Niech pikieta ta będzie kolejnym ostrzeżeniem dla rządu. Niech pokaże ona rządowi, że związki zawodowe są zdeterminowane bronić miejsc pracy i bezpieczeństwa socjalnego wszystkich pracowników kolei.

Jeśli chcecie uratować swoje miejsca pracy i uratować polską kolej przed grabieżczą wyprzedażą i możliwą likwidacją – już dziś przekonujcie swoje koleżanki i swoich kolegów, by pod koniec września pojawili się w Warszawie i zaprotestowali przeciwko zaistniałej sytuacji. Nie jest ważne, czy jesteście kolejarzami czy pracownikami innych branż gospodarki. Tylko razem możemy coś zdziałać. Naszą słabość wykorzystują dziś na kolei, jutro w dowolnej innej gałęzi przemysłu. Nie pozwólmy, by po likwidacji przemysłu stoczniowego zlikwidowano w Polsce także transport kolejowy! Bądźcie z nami 28 września!

W załączeniu Komunikat Komitetu Protestacyjno-Strajkowego.

Źródło – Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP

 Pobierz