Akcja protestacyjno-strajkowa

przez admin

Zgodnie z decyzjami z 26.08.2010 Krajowego Komitetu Protestacyjno – Strajkowego polecam wszystkim organizacjom zrzeszonym w Związku Zawodowym Kolejarzy Śląskich oraz organizacjom współpracującym w trybie natychmiastowym przekształcenie się we wspólne komitety protestacyjno – strajkowe . Siedziby związków należy oflagować.

Polecam wdrożyć przygotowania do pikiety zaplanowanej na 28.09.2010 przed Ministerstwem Infrastruktury w Warszawie. 

 

            Przewodniczący Zarządu Głównego ZZKŚl.

                     Jan Lalik