Kolejowe związki interweniują ws. podatków od rekompensat

przez admin

Część urzędów skarbowych nalicza podatek od rekompensat dla pracowników PKP Cargo, korzystających z Programu Dobrowolnych Odejść, część natomiast ten podatek zwraca. Związki proszą Ministra Finansów o interwencję.

Część urzędów skarbowych nalicza podatek od rekompensat dla pracowników PKP Cargo, korzystających z Programu Dobrowolnych Odejść, część natomiast ten podatek zwraca. Związki proszą Ministra Finansów o interwencję.

Sytuacja dotyczy pracowników, którzy zostali objęci Programem Dobrowolnych Odejść z PKP Cargo w 2015 r. Z tytułu rozwiązania umowy o pracę pracownicy pobierali ostatnią pensję, w której znajdowały się różne elementy, tj. pensja za ostatni przepracowany miesiąc, ekwiwalenty z różnych tytułów np. za niewykorzystany urlop, odprawy oraz rekompensaty. Pracodawca odprowadzał podatek od całości otrzymanego wynagrodzenia w tym od rekompensaty, której kwotę powinien odliczyć przed opodatkowaniem.

Jak informuje Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych, niektóre urzędy skarbowe zwracają nadpłacony podatek od rekompensaty ale część urzędów uważa, że od tej kwoty trzeba płacić PIT.

– Z posiadanych informacji wynika, że w tym samym urzędzie skarbowym jednym osobom jest zwracany niesłusznie pobrany przez zakład pracy podatek od rekompensaty, natomiast innym osobom takiego zwrotu urząd nie przyznaje, pomimo iż wszystkie te osoby odchodziły z tego samego Programu Dobrowolnych Odejść – przykład Urząd Skarbowy Malbork – napisali związkowcy z piśmie do Ministra Finansów.

Niektóre izby skarbowe przyznają rację podatnikom – dotyczy to izb w Bydgoszczy i Katowicach. Natomiast niektóre urzędy i izby skarbowe domagają się załączania kolejnych dokumentów, po to by później wnioski odrzucić. Obecnie są składane wnioski do sądów z pozwami przeciwko instytucjom skarbowym o zwrot podatku od rekompensaty.

Niezależnie od decyzji sądów MZZPK apeluje do Ministra Finansów o wydanie podległym instytucjom skarbowym właściwej i jednoznacznej interpretacji dotyczącej podatku z rekompensaty za utracone miesiące pracy w związku ze zwolnieniami z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników na podstawie Programów Dobrowolnych Odejść.

(Rynek Kolejowy)