Kolejne spotkanie nad PUZP bez ustaleń

przez admin

W dniu dzisiejszym, 13 września br., odbyło się kolejne spotkanie negocjacyjne Związku Pracodawców Kolejowych ze związkami zawodowymi. Według harmonogramu prac prezesa ZPK Krzysztofa Mamińskiego spotkanie miało zakończyć się co najmniej parafowaniem nowego Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy, jednak strony nie doszły do porozumienia. Projekt PUZP przedstawiony przez ZPK podległ jedynie kosmetycznym zabiegom i niewiele różnił się od pierwotnego projektu przedstawionego przez ZPK na początku negocjacji w lipcu. W czasie spotkania wszystkie uczestniczące w negocjacjach związki zawodowe przedstawiły swoje stanowiska w sprawie gotowości do parafowania nowego Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP nie wyraziła zgody na parafowanie dokumentu, gdyż na mocy obowiązującego Porozumienia z 2009 r. przepisy regulujące uprawnienia do ulgowych świadczeń przejazdowe ze starego, wypowiedzianego PUZP, obowiązują do końca roku 2012. Federacja posiada opinię prawną potwierdzającą ten stan rzeczy. Przedstawiciel Federacji, wiceprzewodniczący Dariusz Browarek, przedstawił również stanowisko Zarządu spółki „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. wyrażone w piśmie do Zarządu ZPK, w którym Zarząd spółki „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. zwraca się z wnioskiem o przyjęcie przez przewoźników interpretacji odnośnie stosowania uprawnień do ulgowych świadczeń przejazdowych zawartych w ww. Porozumieniu do dnia 31 grudnia 2012 r. W przypadku podpisania przez związki zawodowe projektu PUZP przedłożonego przez ZPK przepisy Porozumienia, a więc aktualnie obowiązujące przepisy dot. ulgowych świadczeń przejazdowych, przestałyby obowiązywać. Wobec powyższego Federacja ZZP PKP zasugerowała, aby wznowić negocjacje po uzyskaniu interpretacji przepisów Porozumienia ze strony pozostałych przewoźników.

Gotowości do parafowania nowego PUZP nie wyraziły także pozostałe, obecne na spotkaniu centrale związkowe. Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ „Solidarność” oraz Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce zaproponowały cofnięcie wypowiedzenia obecnie obowiązującego PUZP i wprowadzenie do niego zmian w formie protokołów dodatkowych, na co prezes Mamiński nie wyraził zgody. Odpowiadając na propozycję związków Mamiński oznajmił, że przewiduje jedynie możliwość negocjacji nad nowym projektem.

Wobec powyższych stanowisk poszczególnych związków zawodowych, w szczególności 3 największych central, strona społeczna i strona pracodawcy nie doszły do porozumienia. Kolejne spotkanie negocjacyjne zostało zwołane na 6 października 2011 r.

 

Z poważaniem, / Best regards,
PIOTR STRĘBSKI