Jan LALIK – Nasz kandydat do Rady Nadzorczej PKP S.A. www.janlalik.pl

przez admin
lalik2

Jan LALIK, 55 lat , 33 lata pracy w PKP. Obecnie zatrudniony na stanowisku głównego specjalisty w PKP S.A – Odział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach. Pełni funkcję przewodniczącego Zarządu Głównego Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich.  Członek Rady Krajowej i Zarządu Głównego i Prezydium Federacji ZZP PKP w Warszawie. Bierze czynny udział we wszelkich pracach na rzecz środowiska kolejarskiego. Jest wiceprzewodniczącym Zarządu Województwa Śląskiego Forum Związków Zawodowych. Stały członek Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Katowicach.

lalik2

JAN LALIK – Nasz kandydat do Rady Nadzorczej PKP S.A.

 

Po ukończeniu Pomaturalnego Studium Budowlanego rozpoczął pracę od 01.07.1980 roku, a na PKP od 15.06.1981 roku. Swoją bogatą karierę zawodową rozpoczął jako robotnik budowlany. Szybko zauważony i doceniony przez pracodawców awansuje na mistrza, a następnie na kierownika budowy (m.in: Kolejowa Przychodnia Lekarska w Milówce, Sanatorium Kolejowe w Ustroniu, OW „Sosna” w Wiśle) i starszego zawiadowcę Rejonu Budynków w PKP Oddział Robót Budowlanych w Katowicach. W 1991 roku zostaje skierowany do pracy w Tarnowskich Górach, gdzie powierzono mu jako kontrolerowi tworzenie PKP Oddziału Gospodarki Mieszkaniowej. Po dobrze spełnionej misji zostaje wyznaczony na zastępcę naczelnika Oddziału, a następnie po reorganizacji na zastępcę dyrektora. Pełnienie funkcji kierowniczej nie przeszkodziło mu w działalności społecznej na rzecz pracowników kolejowych i ich rodzin. Służy radą i pomocą, nawet wtedy, gdy nie narzuca tego żaden obowiązek. Do dnia dzisiejszego jest zawsze ceniony i lubiany. Od początku, czyli od 1981 roku działa w związkowej organizacji zakładowej Związku Zawodowego Kolejarzy. Od 1984 do 1992 roku pełni funkcję wiceprzewodniczącego w PKP Oddział Robót Budowlanych. W 1992 r. w PKP Oddział Socjalny w Tarnowskich Górach tworzy organizację zakładową ZZK Śl. i zostaje jej przewodniczącym. w 2000 r. wskutek reorganizacji PKP powstaje Oddział Gospodarki Mieszkaniowej w Tarnowskich Górach, gdzie prężnie i skutecznie działa organizacja zakładowa ZZK Śl. pod kierownictwem Jana Lalika.

lalik
Uznawany za autorytet wśród kolejarzy, co skutkuje wybraniem go na wiceprzewodniczącego, a następnie w 1998 roku na przewodniczącego Rady Branżowej Gospodarki Mieszkaniowej Federacji ZZP PKP w Warszawie. Pracę tą wykonuje sumiennie i społecznie, kosztem własnego czasu. Przez dwie kadencje prowadził Radę Branżową, której to prace związkowo-administracyjne przyczyniły się m.in. do unormowania stanu nieruchomości PKP i w znacznym stopniu poprawiły wizerunek stosunków międzyludzkich w firmie. W 2000 roku, po kolejnej reorganizacji na PKP, zostaje mianowany na stanowisko zastępcy dyrektora Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach. Bierze udział w pracach licznych komisji administracyjnych i związkowych, działających na rzecz jak najkorzystniejszych rozwiązań dla pracowników przy dalszych restrukturyzacjach na PKP. Posiada dużą wiedzę i doświadczenie zawodowe połączone z umiejętnościami współpracy w zespole ludzkim. Kolejarze śląscy stawiają go jako wzór do naśladowania i to pod ich wpływem i za ich namową rezygnuje w 2004 roku z pracy zawodowej i zostaje wybrany najpierw na wiceprzewodniczącego, a następnie 2008 r. na przewodniczącego Zarządu Głównego Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich .Tym samym postawił tylko i wyłącznie na pracę społeczną, dotychczas wszelką działalność społeczną godził z pracą zawodową.

Sumienność i zdyscyplinowanie, operatywność, posiadanie ogromnej wiedzy, wykazywana postawa oraz stosunek do obowiązków służbowych i społecznych pozwoliły na zdobycie wielkiego zaufania przełożonych, współpracowników i rzeszy kolejarzy województwa śląskiego i opolskiego. Jego postawa stawiana jest za wzór do naśladowania.
Za swe dokonania odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Orderem za długoletni staż pracy oraz odznaczeniami resortowymi – Zasłużony dla Kolejnictwa oraz Zasłużony dla Transportu oraz inne odznaczenia za działalność społeczną.

Uprawnienia członka rady nadzorczej uzyskał w 1999 roku .Posiada doświadczenie w pracach rady nadzorczej i komisji rewizyjnej. Był członkiem Rady Nadzorczej ( do prywatyzacji) w KSU Ciechocinek oraz członkiem komisji rewizyjnych Agencji Turystycznej Federacji ZZP PKP oraz Centrum Szkolenia Federacji ZZP PKP , gdzie obecnie jest jej przewodniczącym.

Listy z poparciem do pobrania poniżej.

pdfLista z poparciem

Rada Nadzorcza PKP S.A. uchwałą nr 985/173/V z dnia 14 maja 2014 r. zarządziła rozpoczęcie wyborów członków Rady Nadzorczej PKP SA wybieranych przez pracowników PKP S.A. i Spółek Zależnych na szóstą kadencję.

Oddaj swój głos do 22.05.2014 !

Zapraszamy na www.janlalik.pl