IX Zjazd FZZP PKP

przez admin
001

001

Zakończył się IX Zjazd FZZP PKP. W obradach uczestniczyli Delegaci ze wszystkich przedstawicielstw terytorialnych i związków zawodowych wchodzących w skład Federacji ZZP PKP m.in. 23 Delegatów ze Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich z Katowic.

W trakcie jego trwania dokonano wyboru nowych władz na nową kadencję 2016 -2020. Przewodniczącym pozostał Stanisław Stolorz.

001

Zakończył się IX Zjazd FZZP PKP. W obradach uczestniczyli Delegaci ze wszystkich przedstawicielstw terytorialnych i związków zawodowych wchodzących w skład Federacji ZZP PKP m.in. 23 Delegatów ze Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich z Katowic.

W trakcie jego trwania dokonano wyboru nowych władz na nową kadencję 2016 -2020. Przewodniczącym pozostał Stanisław Stolorz.

002

Wiceprzewodniczący, pion F1, odpowiedzialny za przewozy towarowe: Marian Kogut.
Wiceprzewodniczący, pion F2, odpowiedzialny za infrastrukturę kolejową: Jan Piechel.
Wiceprzewodniczący, pion F3, odpowiedzialny za przewozy pasażerskie: Jan Przywoźny.
Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej: Zdzisław Gnaciński.

003

W tym dniu mieliśmy okazję spotkać się z reprezentantami kolejowych związków zawodowych z Bośni-Hercegowiny, Węgier i Ukrainy.
W drugim dniu Zjazdu mieliśmy okazję spotkać się z kierującymi naszym resortem i przekazać swoje opinie na temat pracy w poszczególnych Spółkach. Byli to reprezentanci urzędów centralnych i spółek kolejowych. Wśród zaproszonych gości byli:
Kazimierz Smoliński, wiceminister Infrastruktury i Budownictwa
Mirosław Pawłowski, prezes PKP SA
Ireneusz Merchel, prezes PKP PLK SA
Wojciech Orzech, prezes PKP Energetyka
Maciej Lignowski, prezes PKP SKM w Trójmieście
Dariusz Browarek, członek zarządu PKP CARGO SA
Tadeusz Fic, Małopolski Okręgowy Inspektor Pracy
Aleksander Drzewiecki, dyrektor w Urzędzie Transportu Kolejowego

Nowo wybranemu kierownictwu Federacji kolejarze śląscy składają gratulacje i życzą wielu sukcesów na niwie obrony praw pracowniczych całej braci kolejarskiej oraz trafnych decyzji w swoich działaniach licząc na dobrą współpracę w czasie trwania kadencji.

W drodze powrotnej zwiedziliśmy piękną Krynicę.

004