Ciąg dalszy po akcji awansowej 2008 r. i 2010 r. w SOK

przez admin

ZZ Kol. Śl. 2/1/11                                                     Katowice, dn. 11.01.2011 r.

    

                                                         Pan Komendant Główny

                                                         Straży Ochrony Kolei

                                                         w Warszawie

            Zarząd Zakładowego Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich przy PKP PLK S.A. Komenda Straży Ochrony Kolei zwraca się do Pana Komendanta  z prośbą o wypłacenie wyrównań w premii stałej i za czynności dodatkowe pracownikom PKP PLK S.A. Komendy Straży Ochrony Kolei wynagradzanych na podstawie ZUZP dla pracowników PKP PLK S.A. i Regulaminu premiowania za okres od lutego 2008 do chwili obecnej.

            Powyższe wynika z niewypłacenia pochodnych od wzrostu wynagrodzenia zasadniczego, tj. niepodniesienia przez Komendę Główną SOK stawek godzinowych pomimo wzrostu funduszu na  premię w SOK, a tym samym niezrealizowania przez Komedę Główną SOK:

– Porozumienia zawartego 25.02.2008 r. pomiędzy Zarządem PKP PLK S.A. a Organizacjami Związkowymi działającymi w PKP PLK S.A.;

  Uchwały nr 83/2008 z dnia 25.02.2008 r.;

  Porozumienia zawartego 7.04.2010 r. pomiędzy Zarządem PKP PLK S.A. a Ponadzakładowymi 

   Organizacjami Związkowymi działającymi w PKP PLK S.A.;

  Uchwały nr 128/2010 z  dnia  8.04.2010 r.;

 

                                                                               Przewodniczący:

                                                                                 Robert Sobota

 

Do wiadomości:

– Zarząd Główny ZZK Śląskich,

– Federacja ZZP PKP,

– Rada Nadzorcza PKP PLK S.A.