Akcja awansowa w Straży Ochrony Kolei cd.

przez admin

Akcja awansowa w Straży Ochrony Kolei  cd.

Pisząc wcześniejszy artykuł o nieprawidłowościach związanych z wprowadzeniem akcji awansowej w 2010 roku, miałem nadzieję, iż w ten sposób przypomnę naszemu pracodawcy o Uchwale Zarządu i spowoduję wypłacenie pełnej akcji awansowej pracownikom naszej służby.  W sumie to prawie tak się stało, gdyż po moim komunikacie z 21.12.2010 r. w sprawie poinformowania członków związku, iż mamy zamiar wynająć adwokata i podać pracodawcę do sądu w sprawie nie wypłacenia pełnej akcji awansowej, a tym samym niewykonania Uchwały Zarządu PKP PLK przez Komendanta Głównego SOK, została ona po części wypłacona. Pan komendant zwołał pilnie w dniu 28.12.2010 r. naradę w sprawie podpisania dwóch aneksów do Regulaminu premii w tym jeden podnoszący stawki od strażnika do komendanta posterunku o 20 groszy. Niestety, z niewiadomych nam przyczyn aneksem nr 2 komendant podniósł stawki premii dopiero od miesiąca stycznia 2011 r., a nie od kwietnia 2010 r. Narada zresztą była dość specyficzna, gdyż przedstawiono nam projekt pracodawcy bez uzasadnienia i wyliczeń, a na moje pytanie, dlaczego od stycznia? Nie dostałem żadnej odpowiedzi tylko pytanie: czy podpisuję bo inni już podpisali (OZZ SOK i NSZZ Solidarność). Kolejne pytanie zadał przewodniczący Roman Raczyński o sposób wyliczenia zaproponowanych stawek, również nie padła żadna odpowiedź ze strony pracodawcy. W związku z czym, odmówiliśmy podpisania ww. aneksu, w przeciwieństwie do innych przewodniczących, żądając wyliczenia się Komendy Głównej SOK z pieniędzy przeznaczonych na akcję awansową i wypłaty jej zgodnie z Uchwałą Zarządu PLK.

 Oczywiście za to nasłuchaliśmy się,  jak to niegodziwie postąpiliśmy wobec pana komendanta, gdyż on przez nas miał poważną kontrolę w materii funduszu płac z Zarządu PKP PLK S.A., ww. kontrola stwierdziła, że wszystko jest porządku.

W związku z takim obrotem spraw udałem się z polecenia zarządu ZZK Śl. z pełną dokumentacją do Głównego Inspektoratu Pracy po poradę prawną. Sprawą zainteresowałem Kierownika Sekcji Kontroli Wewnętrznej GIP panią Genowefę Ferenc, która razem z innym pracownikiem GIP przeanalizowała nasze Regulaminy, ZUZP, Uchwały, Porozumienia oraz pisma związane z ww. akcjami awansowymi. Analiza ta potwierdziła słuszność naszych roszczeń dotyczących akcji awansowych z lat 2008 i 2010, zaproponowano mi ponowne wystąpienie do pracodawcy o wypłatę pełnej akcji awansowej, co też uczyniłem pismem z dnia 11.01.2011 r. W razie negatywnej odpowiedzi Komendanta Głównego pouczono mnie, iż należy złożyć imienne pozwy w Sądzie Pracy.

W oczekiwaniu na odpowiedź pracodawcy zostaliśmy ponownie zaproszeni w dniu 3.02.2011 r. na naradę do Komendy Głównej SOK, jak zwykle w sprawach bieżących. Niestety, sprawy bieżące okazały się kilku minutową informacją, że komenda oczekuje od nas poprawek do Regulaminu socjalnego oraz uzgodnienia spotkania w tej sprawie. Pozostała część, przeszło godzinna, dotyczyła: dobroci komendanta, który to spowodował najlepszą akcję awansową w SOK od pozostałych zakładów PKP PLK S.A. Bo podobno mógł, jak mu zasugerowano rzekomo w spółce, dać tylko 125 zł do wynagrodzenia zasadniczego, a resztę przeznaczyć na pochodne! (powyższe byłoby niezgodne z Uchwałą nr 83/2008 §2 i Uchwałą  128/2010 §2).

Poza tym, wg pana komendanta moje zachowanie zwróciło uwagę spółki na wysoki odpis (26%),  jaki mamy zawarty w Regulaminie premii na fundusz premiowy, jakiego nie ma żaden inny zakład linii kolejowej. Co może spowodować żądanie przez spółkę jego zmniejszenia do wielkości 15% zawartego w ZUZP. 

Czyli stwierdził de facto, że mamy niekompetentny zarząd w PKP PLK S.A. niewiedzący, co osoby upoważnione imieniu zarządu podpisują w zakładach ze związkami zawodowymi.

Kuriozum tej wypowiedzi polega na przeświadczeniu pracodawcy, że nikt ze strony związkowej nie czytał ZUZP. Załącznik ZUZP nr 4 „Premia” w 2 i 3 artykule stwierdza tworzenie funduszu w wysokości nie mniejszej niż 15%, a więc 26% zawarte w naszym regulaminie jest prawidłowym zapisem. Zresztą SOK zawsze miało wyższy odpis premiowy (dla przypomnienia dawniej np. w samej Komendzie Głównej pracownicy mieli 70% odpis). Szkoda tylko, że stawki godzinowe nie odzwierciedlają faktycznej 22% premii dla wszystkich pracowników, a w dalszym ciągu faworyzują bardzo pracowników Komendy Głównej SOK. 

Nasuwa się przy tym pytanie: po co podpisywać z pracodawcą regulaminy, porozumienia itp., których on nie ma zamiaru następnie respektować?

Co do wniosków kontroli spółki, chyba trudno spodziewać się, aby ona stwierdziła obowiązek wypłaty w SOK ok. 4 mln zł zaległego wynagrodzenia dla pracowników dobrowolnie. Tak samo zresztą jak w sprawach stażowego PLK twierdziła, że wszystko jest w porządku i nie muszą niczego zwracać, a pracownicy dochodzący swych roszczeń na drodze sądowej w większości spraw je wygrywając.

Poza tym, być może „zaoszczędzone” kwoty pewnie już znalazły inne zastosowanie, może nim była wypłata premii dla pracowników będących na tzw. wskaźnikach (od z-cy Komendanta Regionu do Komendanta Głównego SOK) w miesiącu styczniu br. Z tego, co zdołaliśmy ustalić, minimalna premia wyniosła ok. 3200 zł, (maksymalnej nie znamy) w sumie premie otrzymało ok. 56 osób ze ścisłego kierownictwa SOK.

Dlatego Zarząd ZZK Śl. postanowił sprawę zbadać, a następnie, jeżeli pracodawca odmówi wypłaty należnych pracownikom pełnych akcji awansowych, pomóc swoim członkom w ich odzyskaniu. Co do kwot informujemy, że za akcję awansową, wg naszych wyliczeń, każdemu zatrudnionemu przed 2008 roku należy się minimum 1155zł za akcję awansową za 2008 rok i 297zł za akcję awansową 2010 r.  + podniesienie relatywne stawek godzinowych premii.

Sprawę związek uważa za pilną ze względu na to, iż od 10 marca 2011 r. będą wchodzić pierwsze przedawnienia. Informujemy również, że w najbliższym czasie opublikujemy pozew na naszej stronie związkowej, tak aby pracownicy chcący sami domagać się należnych im pieniędzy mogli również to zrobić.

Do tak emocjonalnego wystąpienia części kolegów związkowców podpisanych pod Komunikatem z dn. 03.02.2011 r. odniosę  się w innym artykule.

                                                    Przewodniczący

                                       ZZK Śl. przy Komendzie SOK

                                                        R. Sobota