17 września EURO – manifestacja , wyjazd ZZKŚl.

przez admin

17 września 2011 , godz. 9.30 – zbiórka uczestników , członków ZZKŚl. Katowice : okolice Pl. Młodzieży Powstańczej , ul.Andrzeja – wejście główne na dworzec PKP . Autokar o nr rej.SR 54707

Komunikat

Komitetu Organizacyjnego Forum Związków Zawodowych
w związku z udziałem w Euromanifestacji
w dniu 17 września 2011r. we Wrocławiu
Euromanifestacja rozpocznie się na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu
przy ulicy Paderewskiego. Uczestnicy powinni przybyć w okolice Pól Marsowych,
przy Stadionie Olimpijskim, do godz. 12.00, skąd po ustawieniu kolumny nastąpi
pieszy przemarsz do Rynku – manifestacja w Rynku zakończy się około godziny
16:00.
PLAN EUROMANIFESTACJI
do godz. 12.00 przyjazd uczestników manifestacji do Wrocławia, zbiórka na
Stadionie Olimpijskim (wjazd od ul. Mickiewicza )
12.00 – 12.45 formowanie kolumny
12.45 – 13.00 czas dla prasy (zdjęcia, wywiady liderów z tłumem w tle)
13.00 przemarsz ulicami Wrocławia do Rynku,
15.30 wystąpienia liderów związkowych
16.00 – 16.30 zakończenie manifestacji