17 SIERPNIA 24 – GODZINNY STRAJK W PR

przez admin

Międzyzwiązkowy Komitet Strajkowy

Warszawa, dnia 4.08.2011 r.

Zarząd Spółki
Przewozy Regionalne

Powiadomienie

Informujemy, że w związku z brakiem porozumienia w sprawie rozwiązania sporu zbiorowego Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych na podstawie art. 15 ustawy z dnia 23.05.1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych działając wspólnie w ramach Międzyzwiązkowego Komitetu Strajkowego niżej podpisane Związki Zawodowe przeprowadzą strajk we wszystkich Zakładach Spółki.

Przedmiotem strajku jest żądanie dotyczące podwyżki płac w wysokości 280,00 zł (dwieście osiemdziesiąt) w uposażeniu zasadniczym średnio na każdego zatrudnionego w Spółce Przewozy Regionalne z terminem wdrożenia od 01.06.2011 r.

Rozpoczęcie strajku nastąpi w dniu 17.08.2011 r. o godz. 0:01 i trwać będzie 24 h do godz. 24:00 dnia 17.08.2011 r. Następnie celem umożliwienia negocjacji strajk zostanie zawieszony do dnia 24.08.2011 r.

W przypadku braku porozumienia w sprawie rozwiązania sporu zbiorowego strajk zostanie wznowiony w dniu 24.08.2011 r. o godz. 0:01.

Do wiadomości:

– Dyrektorzy Zakładów Spółki Przewozy Regionalne

/-/ podpisy przedstawicieli związków zawodowych

Pobierz dokument w formacie png.