Zebranie Delegatów Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich w SOK

przez admin

W dniach 10-12 luty br. w Zwardoniu odbyło się sprawozdawczo-wyborcze.

Zebranie Delegatów w naszej organizacji związkowej. Oprócz wybranych delegatów obecni byli zaproszeni goście: przewodnicząca Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich Zarządu Głównego Renata Wicha oraz przewodnicząca Rady Branżowej PLK Joanna Klekot, której kończący kadencję przewodniczący Robert Sobota przekazał prowadzenie obrad.

W pierwszej części obrad przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Mirosława Skiba przedstawiła sprawozdanie z wykonanych kontroli komisji podczas ubiegłej kadencji. Następnie za ten sam okres sprawozdanie ustępującego zarządu przedstawił Robert Sobota. Zebranie Delegatów po zapoznaniu się ze sprawozdaniami udzieliło w głosowaniu jawnym absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Po tym przeprowadzono wybory przy 93,54 %. frekwencji. Pierwszy wybór zgodnie ze statutem oraz ordynacją wyborczą przeprowadzono na przewodniczącego Zarządu. Delegaci w głosowaniu tajnym wybrali ponownie Roberta Sobotę.

Kolejny wybór w tym samym trybie został dokonany na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, wygrała ponownie Mirosława Skiba.

Następnie przeprowadzono wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Członkami Zarządu zostali: Kazimierz Kuś, Joanna Ligenza, Robert Kopciński, Grzegorz Sławiński, Artur Grzegorczyk, Mirosław Bielesz, Mieczysław Kwok, Sebastian Szwarc.

Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Mariana Adamczyka, Artura Chorobę, Józefa Kanię, Krzysztofa Ledwiga, Tomasza Hawryluka, Konrada Stefańskiego.

Po części wyborczej Przewodnicząca Zarządu Głównego ZZK Śl. Renata Wicha podziękowała ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej za ich pracę. Szczególnie, że ich kadencja nie należała do łatwych. Było wiele wyzwań, którym musieli sprostać i to zapewne spowodowało, że w nowych składach dziś wybranych organów znalazło się wielu członków z wcześniejszych jego władz. Pogratulowała wybranym i życzyła wiele samozaparcia w działalności związkowej, ponieważ trudne czasy jeszcze nie minęły, szczególnie dla przewodniczącego Roberta Soboty. Następnie zabrał głos przewodniczący Robert Sobota, który podziękował w imieniu swoim i wybranym do poszczególnych organów związkowych delegatom za zaufanie. Podziękował przybyłym gościom za udział i pomoc podczas prowadzenia zebrania wyborczego. Ponadto przekazał, iż ma nadzieję, że on oraz nowo wybrani do organów związku nie zawiodą pokładanego zaufania członków związku oraz że dołożą wszelkich starań w dalszej obronie praw pracowniczych. Przewodniczący podziękował wszystkim również za udzielaną mu pomoc i wsparcie podczas jego walki o powrót do pracy po bezprawnym zwolnieniu.
Kolejnym punktem Zebrania Delegatów było wypracowanie i przegłosowanie uchwał.
W pozostałych dniach obradował nowo wybrany Zarząd i Komisja Rewizyjna, która wybierała swoich funkcyjnych. Wiceprzewodniczącymi Zarządu zostali: Kazimierz Kuś, Artur Grzegorczyk i Sebastian Szwarc, skarbnikiem – Joanna Ligenza. W Komisji Rewizyjnej wybrano wiceprzewodniczących: Artura Chorobę i Tomasza Hawryluka.

Ponadto przeprowadzono zgodnie ze statutem związku wybory z delegatów przewodniczących grupowych z poszczególnych jednostek. Przewodniczącymi grupowymi zostali: Antoni Wicher, Stanisław Bury, Wacław Włochowicz, Andrzej Warzecha, Marek Wolny, Piotr Tyburca, Kazimierz Przeraziński, Krzysztof Ledwig, Konrad Stefański, Wojciech Jarzyński.

Wszystkim wybranym gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy związkowej.
Delegaci natomiast dziękują gospodarzą i obsłudze DW Orawcowa za miłą atmosferę, smaczne posiłki i stworzone warunki do pracy.

{gallery}/aktualnosci/2017/2017_02_16/galeria{/gallery}