Z prac Komisji Młodych

przez admin

Dnia 28.12.2020 r. odbyło się za pośrednictwem aplikacji Facebook, zdalne posiedzenie Komisji Forum Młodych Federacji ZZK. Posiedzeniu przewodniczył kol. Sebastian Szwarc, a z ramienia kierownictwa Federacji, uczestniczył wiceprzewodniczący Radosław Strakulski. W pierwszej części omówiono Regulamin Komisji na najbliższą kadencję, m.in. wprowadzono możliwość spotkań w formie telekonferencji oraz przyjęto zapisane w Regulaminie cele i organizację pracy Komisji. Regulamin został przyjęty jednogłośnie. W kolejnym punkcie przedstawiciele Komisji przedyskutowali propozycje szkolenia online. Tematem szkolenia miała być „rola i zadania związków zawodowych w czasach pandemii”. Warsztaty miały mieć również formę zdalną. Członkowie Komisji uznali, że wstrzymają się z organizacją takiego wydarzenia, wierząc, że w najbliższej przyszłości będzie ono możliwe w sposób tradycyjny. Następnie przedstawiciele Komisji Młodych w Radach Branżowych przedstawili informacje ze spółek. Agnieszka Bralczyk przedstawiła relacje z Rady Branżowej Cargo, na której omawiano obecną sytuację w spółce oraz ewentualne zmiany w ZUZP. Sprawy Rady Branżowej Intercity zreferował Krzysztof Wyka, omawiano postulat strony związkowej w temacie premii świątecznej, która to została wypłacona w miesiącu grudniu. Dyskutowano także na temat nadania konduktorom, kierownikom i maszynistom statusu funkcjonariusza publicznego, w czasie wykonywania obowiązków służbowych. Sebastian Szwarc zdał relacje z Rady Branżowej PLK m.in przyjęcie postulatu związków zawodowych w sprawie zwiększenia nagrody z okazji Dnia Kolejarza, jak i wystąpienie Federacji,(z inicjatywy Komisji Młodych) do Marszałków Sejmu i Senatu ws. pominięcia Funkcjonariuszy SOK w prawie do 100% płatnego chorobowego w związku z zarażeniem COVID19 w czasie wykonywania pracy lub skierowania na kwarantannę. O sytuacji w spółce POLREGIO poinformował Przemysław Pietrowski. Komisja zakończyła spotkanie życząc sobie i wszystkim szczęśliwego, lepszego Nowego Roku.

Sebastian Szwarc