Z prac Forum Komisji Młodych

przez admin

Dnia 3.12.2021 w siedzibie Federacji ZZK odbyło się posiedzenie Komisji Forum Młodych. Posiedzeniu przewodniczył Sebastian Szwarc, a z ramienia kierownictwa Federacji ZZK obecny był Wiceprzewodniczący Radosław Strakulski.
Na spotkanie przybył także zaproszony Przewodniczący Rady Branżowej Przewozów Regionalnych Janusz Kowalczyk.
Oprócz podsumowań działalności Komisji Forum Młodych i omówienia sytuacji w Spółkach w roku 2021, przedstawiona została propozycja zorganizowania w roku 2022 konkursu „Zasłużony dla Młodych”, wyróżniającego osoby działające na rzecz młodych pracowników i młodych członków związków.