WYKOLEJONE EMERYTURY

przez admin

KOLEŻANKI I KOLEDZY !

Apeluję o wsparcie działań dot. odzyskania utraconych praw do wcześniejszej emerytury w wieku 55 lat ( kobiety ) i 60 lat ( mężczyźni ).

Inicjatywę w tej niezmiernie ważnej sprawie dla bardzo dużej grupy kolejarzy podjęła grupa pracowników ZLK PLK Szczecin.

Po nawiązaniu kontaktu z inicjatorami tak szlachetnego dzieła proszę o wsparcie wszystkich,którym odebrano gwarantowane w umowie o pracę prawo wcześniejszej emerytury .

Przewodniczący wszystkich organizacji zakładowych i międzyzakładowych ZZKŚl. otrzymali stosowne druki, które po zebraniu podpisów należy wysłać do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Obszerne i wyczerpujące informacje na specjalnej stronie internetowej :

www.wykolejone-emerytury.pl

Jan Lalik – Przewodniczący ZG ZZKŚl.