Walczymy o pomostówki!

przez admin

W Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie przy ul. Limanowskiego 23 odbyło się spotkanie grupy roboczej składającej się z przedstawicieli ministerstwa i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy oraz reprezentatywnych central związkowych i organizacji pracodawców. 

Ze strony Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy w spotkaniu uczestniczył przewodniczący Federacji ZZK Jan Przywoźny. Spotkanie było poświęcone postulatom uchylenia wygasającego charakteru emerytur pomostowych oraz przeglądu grup zaliczonych i pretendujących do wykazów prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze, zawartym w Petycji OPZZ i FZZ złożonej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej podczas manifestacji w dniu  19 października 2022 roku.
Strona rządowa nie była gotowa do przekazania jednoznacznej decyzji w sprawie uchylenia wygasającego charakteru emerytur pomostowych, ale zadeklarowała, że trwają w tej sprawie dokładne analizy i nie wyklucza wprowadzenia tego rozwiązania. W kwestii przeglądu grup zaliczonych i pretendujących do wykazu prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze ustalono, że na kolejnych posiedzeniach grupy roboczej będą analizowane postulaty poszczególnych grup.