W sprawie podwyżki wynagrodzeń w PKP PLK S.A.

przez admin
pdf

Notatka
ze spotkania sygnatariuszy ZUZP z przedstawicielami Zarządu PKP PLK S.A.
w dniu 17.05.2017 r.

 W dniu 17.05.2017 r. odbyło się spotkanie z udziałem Ireneusza Merchela – Prezesa Zarządu Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z przedstawicielami  Ponadzakładowych Organizacji Związkowych – sygnatariuszy ZUZP. W spotkaniu uczestniczyła Dyrektor Biura Spraw Pracowniczych Centrali Spółki – Grażyna Blicharz.
Najważniejszymi zagadnieniami omawianymi na spotkaniu były:
– negocjacje i uzgodnienie podwyżki wynagrodzeń na rok 2017 dla pracowników wynagradzanych wg. ZUZP
– zmiany zapisów ZUZP
– zmiana terminu płatności wynagrodzenia za grudzień 2017
Pierwszą propozycją pracodawcy po analizie sytuacji za cztery miesiące 2017 roku było podniesienie wynagrodzenia o 150,00 zł od lipca 2017 roku.                                        
W wyniku burzliwej dyskusji oraz wzajemnym przekonywaniu się na argumenty osiągnięto porozumienie, że podwyżka wynagrodzeń nastąpi już od czerwca 2017 roku średnio o 150,00 zł na pracownika w wynagrodzeniu zasadniczym. Minimalny wzrost wynagrodzenia to 50,00 zł. Podwyżka powyżej 250,00 zł musi być przesłana wraz z uzasadnieniem do Centrali celem akceptacji.
Szczegółowe zasady przeprowadzenia podwyżki wynagrodzeń w zakładach pracy, zostaną uzgodnione przez zakładowe organizacje związkowe z dyrektorami zakładów w ciągu 7 dni od przekazania informacji o zasadach podwyżki.
Przedstawiciele Federacji podpiszą Porozumienie o podwyżkach w dniu 24.05.2017 r. po  akceptacji przez Prezydium Rady Branżowej.
Pracodawca zaproponował zmiany do ZUZP w zakresie:
– zmiany naliczania Dodatku Funkcyjnego z procentowego na kwoty stałe tj.
Szczebel 1 – 300,00 zł
               2 – 500,00 zł    
               3 – 700,00 zł
               4 – 900,00 zł
– zmianę w Tabeli Stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania poprzez wpisanie nowego stanowiska „maszynista”
Dyskusję na temat przesunięcia terminu płatności wynagrodzenia za grudzień 2017 roku przeniesiono na termin późniejszy.
Prezes Ireneusz Merchel zapowiedział „korekty” granic pomiędzy zakładami oraz sekcjami. Zmiany te będą rozłożone w czasie, a pierwsze z nich będą już na przełomie maja i czerwca.
Następne spotkanie wyznaczono na 31.05.2017 r.
Proszę wszystkich członków Rady Branżowej o przesyłanie propozycji zmiany zapisów w ZUZP  do Kol. Joanny Klekot do dnia 23.05.2017 r.

                                                                                         Franciszek Stawiński
                                                                  wiceprzewodniczący RB ds. organizacyjnych

 

 

Poniżej zamieszczamy do wglądu oświadczenia.

pdfKomunikat

pdfKomunikat_cz.2

pdfWniosek o podwyżki z lutego br.