W PKP CARGO S.A. dalej bez rozstrzygnięć

przez admin
pdf

W związku z zaistniałą sytuacją centrale związkowe podjęły decyzję o powołaniu wspólnych komitetów protestacyjno strajkowych. W załączeniu przekazujemy protokoły z mediacji wraz ze zdjęciami z mediacji i pikiety.

W związku z zaistniałą sytuacją centrale związkowe podjęły decyzję o powołaniu wspólnych komitetów protestacyjno strajkowych. W załączeniu przekazujemy protokoły z mediacji wraz ze zdjęciami z mediacji i pikiety.

Korzystając z okazji w imieniu przewodniczącego Federacji ZZP PKP Stanisława Stolorza oraz zespołu negocjacyjnego Rady Branżowej CARGO składamy serdeczne podziękowanie dla wszystkich którzy wspierali nas podczas rozmów i tych którzy wzięli udział w pikiecie w dniu 30 lipca br.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z pikiety.

Jarosław Ślepaczuk

pdf Protokół ze spotkania

pdf Protokół rozbieżności