Ulga podatkowa za składki związkowe

przez admin

Od 1 stycznia 2022 r. można odliczyć ulgę w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych.
Roczny limit tej ulgi to 500 zł. Warto zaznaczyć, iż w przypadku potrącania składki związkowej z wynagrodzenia przez pracodawcę, to informacja o potrąceniu znajdzie się w PIT – 11.
Powyższe ma związek z art. 26 ust. 1 pkt 2c Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

W sytuacji, gdy pracodawca nie potrąca składek z wynagrodzenia pracownika, wówczas pracownik ma obowiązek udokumentowania dokonanych przez siebie wpłat.

Jest to dobra informacja dla tysięcy pracowników należących do związków zawodowych w Polsce, w tym także dla blisko 2, 5 tys. członków, zrzeszonych w Związku Zawodowym Kolejarzy Śląskich.