STANISŁAW STOLORZ naszym kandydatem do RN PKP S.A

przez admin

Koleżanki i Koledzy !

 Apeluję o poparcie kol. Stanisława Stolorza i złożenie podpisu pod jego kandydaturą na przedstawiciela pracowników w Radzie Nadzorczej PKP S.A

Przewodniczący Zarządu Głównego ZZKŚl. – Jan Lalik

Pobierz

Instrukcja zbierania podpisów pod kandydatem na przedstawiciela pracowników w Radzie Nadzorczej PKP S.A. piątej kadencji Stanisławem Markiem Stolorzem
(Opracowanie na podstawie „Regulaminu wyborów…”
i uchwał Centralnej Komisji Wyborczej PKP S.A.)
1. Podpisy zbieramy tylko i wyłącznie wśród pracowników spółki PKP S.A. i spółek
zależnych, a więc pracowników:
• PKP S.A.
• PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
• PKP CARGO S.A.
• PKP Intercity S.A.
• PKP Energetyka S.A.
• TK Telekom Sp. z o.o.
• PKP Informatyka Sp. z o.o.
• PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.
• PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
• Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. w Warszawie
• Wagrem Sp. z o.o.
• Gorzów Wagony Sp. z o.o.
• Polskie Koleje Linowe S.A.
• KPT-W Natura TOUR Sp. z o.o.
• CS Szkolenie i Doradztwo Sp. z o.o.
• Drukarnia Kolejowa Kraków Sp. z o.o.
• Kolejowe Zakłady Łączności Sp. z o.o.
• ZUT Remtrak Sp. z o. o.
• Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Sp. z o.o.
• Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM
Sp. z o.o. we Wrocławiu
• Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. w Gdańsku
• Przedsiębiorstwo Naprawy i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej Sp. z o.o. w
Krakowie
• Zakład Robót Komunikacyjnych DOM w Poznaniu Sp. z o.o.
• PKP CARGO SERVICE Sp. z o.o.
• CARGO SPED Sp. z. o.o. w Warszawie
• PKP CARGO WAGON Sp. z o.o. w Toruniu
• PKP CARGO WAGON Sp. z o.o. w Krakowie
• PKP CARGO WAGON Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach
• PKP CARGO WAGON Sp. z o.o. w Jaworzynie Śląskiej
• PKP CARGO WAGON Sp. z o.o. w Szczecinie
• PKP CARGO TABOR – Czerwieńsk Sp. z o.o.
• PKP CARGO TABOR Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim
• PKP CARGO TABOR – Karsznice Sp. z o.o. w Zduńskiej Wo