Spór zbiorowy w Polregio

przez admin

Informuję, ze w dniu dzisiejszym doszło do rokowań w ramach sporu zbiorowego w sprawie żądania podwyżki w wysokości 700 złotych w uposażeniu zasadniczym od dnia 01.12.2021roku. W trakcie rokowań, po wymianie stanowisk i przedstawieniu przez każdą ze stron propozycji możliwego rozstrzygnięcia sporu, strony zajęły stanowiska:

Spółka zaproponowała

  • od 1 kwietnia 2022r. – 200 zł. miesięcznie
  • od 1 listopada 2022r. – 200 zł. miesięcznie.

Bezwzględnym warunkiem wdrożenia podwyżki będzie aktualizacja planów finansowych na lata 2022 i następne przez Urzędy Marszałkowskie.
Strona społeczna podtrzymuje stanowisko w sprawie wdrożenia podwyżek w wysokości 700 zł. i nie dopuszcza możliwości zmniejszenia tej kwoty.
Strona społeczna poinformowała, że wszczyna pogotowie strajkowe i uruchamia procedury referendum strajkowego w terminie 17-28 stycznia 2022 roku. Brak przyjęcia propozycji Pracodawcy związany jest z dalece odbiegającymi oczekiwaniami niż przedstawione jak również z drastycznym wzrostem kosztów utrzymania i wzrostem cen energii. Strona wiązkowa oświadcza, że wyraża zgodę na wprowadzenie mediatora wskazanego przez Spółkę, jednocześnie oczekuje że termin tej mediacji rozpocznie się nie później, niż 4 lutego 2022 roku.
Niedotrzymanie tego terminu będzie uważane za brak woli porozumienia a w związku z tym strona społeczna podejmie decyzję o ogłoszeniu 2 godzinnego strajku ostrzegawczego w trybie artykułu 12 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
Materiały do wdrożenia Referendum zostaną niezwłocznie wysłane po akceptacji przez wszystkie Centrale treści pytania referendalnego.

pdf
Protokół rozbieżności

Pozdrawiam

Przewodniczący Związku Zawodowego
Kolejarzy Śląskich M.O.Z. Przewozy Regionalne sp. z o.o.
z siedzibą w Częstochowie ul. 1-go Maja 3/5
42-200 Częstochowa
Janusz Kowalczyk
tel.600378319