Spór zbiorowy do 1 lutego

przez admin

Jak poinformował Leszek Miętek, przewodniczący Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych spór zbiorowy z władzami PKP ma zakończyć się do 1 lutego. To jedyne ustalenie dzisiejszych negocjacji pracodawców kolejowych ze związkowcami.

 Fot. Hubert Wietrzyński Fot. Hubert Wietrzyński

Leszek Miętek ocenił, że uzgodnienie ostatecznego terminu rozwiązania konfliktu to dobry znak, gdyż „pokazuje, że żadna ze stron nie chce grać na zwłokę”. Wyraził również zadowolenie, że rozmowy w końcu mają merytoryczny charakter. Jednocześnie szef KKZZ przyznał, że do porozumienia wciąż daleka droga.

Przypominamy, że dzisiejsze negocjacje w sprawie zmian w systemie ulg dla kolejarzy poprzedzone zostały 2-godzinnym strajkiem ostrzegawczym. Wywołał on poważne utrudnienia w ruchu pociągów. Bezpośrednią jego przyczyną były oświadczenia, które były rozdawane od ubiegłego piątku pracownikom czterech spółek z grupy PKP przez pracodawców. Podpisując je, pracownicy zgadzają się na warunki rozwiązania sporu zbiorowego w sprawie ulg kolejarskich, proponowane przez pracodawców, a nieakceptowane przez związkowców.

Źródło – Rynek Kolejowy