Wspólne stanowisko związkowe w sprawie zmian organizacyjnych w PKP PLK S.A.

przez admin

23 września br odbyło się kolejne spotkanie w sprawie protokołu nr 11 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w PKP PLK S.A. Część wcześniej zgłaszanych zmian została uwzględniona, ale nie wszystkie. Pracodawca chce jak najszybciej zakończyć ten temat.

Dzisiejsze obrady były pełne emocji i nerwów, ale wszystko w kierunku zachowania i utrzymania tego co się pracownikowi należy. Udział w tym spotkaniu wzięli przedstawiciele większości central związkowych, za co im bardzo dziękuję. Jeszcze przed negocjacjami z pracodawcą udało nam się spotkać i sformułować pismo przedstawiające nasze jedno i wspólne stanowisko jako strony społecznej, mocno krytykujące działania pracodawcy (pismo w zał.) Tym sposobem chcieliśmy pokazać, że w jedności siła i może stanowczość pana prezesa nieco skruszeje. Oby ten mały sukces strony społecznej przyniósł odpowiednie skutki.

Joanna Klekot – przewodnicząca Rady Branżowej PLK Federacji ZZP PKP.

Załącznik