RYSZARD WOWCZKO – NASZ KANDYDAT DO RN W PKP INTERCITY S.A

przez admin
kandydat

Ryszard Wowczko, urodzony 24 września 1952 roku. Studia ukończył w 1975 roku na Wydziale Ekonomiki Transportu Politechniki Szczecińskiej, specjalność ekonomika transportu kolejowego. 

 

kandydat

 

 

RYSZARD WOWCZKO

KANDYDAT
NA PRZEDSTAWICIELA PRACOWNIKÓW
W RADZIE NADZORCZEJ
PKP INTERCITY SPÓŁKA AKCYJNA

Ryszard Wowczko, urodzony 24 września 1952 roku. Studia ukończył w 1975 roku na Wydziale Ekonomiki Transportu Politechniki Szczecińskiej, specjalność ekonomika transportu kolejowego. Pracę na PKP podjął bezpośrednio po studiach w służbie handlowo-przewozowej, pełniąc kolejno obowiązki z-cy naczelnika stacji pozaklasowej, kontrolera, naczelnika działu i z-cy dyrektora Rejonu Przewozów Kolejowych, z-cy naczelnika Zarządu Przewozów, a następnie naczelnika Biura Handlowego Pasażerskiego w Pomorskiej DOKP w Szczecinie. Z chwilą reorganizacji PKP w 1998 roku powołany na stanowisko z-cy dyrektora Zakładu Przewozów Pasażerskich w Szczecinie.

Od 1 października 2001 roku pracownik „PKP Intercity” spółka z o.o., gdzie tworzył i kierował Zakładem w Poznaniu. Od 1 października 2005 roku naczelnik Sekcji w Szczecinie. Reprezentował Pracowników w Radzie Nadzorczej „PKP Intercity” Spółka Akcyjna w latach 2007-2010 i 2012-2013.

Szanowni Państwo
Dotychczasowe doświadczenie w Radzie Nadzorczej, zdobyte z Waszym poparciem, może tylko mi pomóc w kolejnej kadencji. Moim zamierzeniem jest załatwienie co najmniej kilku spraw: utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy, rozwój zapleczy technicznych, zarówno w Warszawie, jak i w Gdyni, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu i w Szczecinie, z uwzględnieniem gruntownej wymiany i modernizacji taboru, dbanie o interesy wszystkich grup pracowniczych w realizacji wspólnego celu, jakim jest dobro naszej Spółki. Jeżeli uważacie, że moja wiedza i doświadczenie zasługuje na Wasze poparcie, deklaruję dalsze zabieganie o wspólne interesy wszystkich Pracowników Spółki w ścisłej współpracy z Wami.

tel. 991 471 55 68, kom. 601 435 894, e-mail: wowczko@intercity.pl