Prośba o wsparcie

przez admin

Koleżanki i Koledzy.
W ostatnich dniach w Śląskim Zakładzie Spółki w Tarnowskich Górach oraz Południowym Zakładzie w Katowicach mają miejsce wydarzenia, które w naszej ocenie mają charakter rażącego naruszenia obowiązujących nas porozumień i przepisów.

Wielu pracowników Zakładu sygnalizuje nam, iż wielokrotnie zatrudniani są w pojedynczej obsadzie ( na posterunkach gdzie do niedawna pracowały 3 osoby), na wielu posterunkach brak jest stacjonarnych obsad rewidentów taboru, a próby pociągów odbywają się poprzez stanowiska mobilne. Widzimy na własne oczy w jaki sposób wpływa to na organizację pracy i wydłużenie czasu przejazdu pociągów nawet do kilku dni. Nie ukrywam, że narastające niezadowolenie załogi potęgowane jest przez nieuzasadnione, pozbawione jakiejkolwiek logiki i podstaw ekonomicznych przeniesienie kilkuset pracowników z Tarnowskich Gór i Katowic do nowej siedziby przy ulicy Francuskiej. Myślę, że warto wspomnieć o fakcie iż w latach 2012-2013 Spółka PKP CARGO S.A poniosła kilkunastomilionowe nakłady inwestycyjne na remonty tych obiektów,tak aby poprawić warunki pracy, pracowników.
Narastające niezadowolenie wśród załogi wywołała niewątpliwie niezgodna jak wynika z opinii Państwowej Inspekcji Pracy, forma jej wdrożenia. Jednostronnie wprowadzona przez Zarząd Spółki i wbrew woli ZZ wywołała nie tylko niezadowolenie pracowników z kwoty podwyżki , ale ograniczyła nasze możliwości do dokonania wyrównań wśród pracowników czy wyróżnień pracowników posiadających kwalifikacje do wykonywania 2 a nawet 3 czynności np. rewident taboru- manewrowy-kierowca .
Nie mogę nie wspomnieć o tym, że w ww. zakładach Pracodawca podejmuje wszelkie działania aby pod presją nasi pracownicy podpisywali „dobrowolne” porozumienia zmieniające im warunki umowy o pracę w części dotyczącej miejsca pracy.
Koleżanki i koledzy. Z wieloma z Was znam się od wielu lat i w naszych wspólnych związkowych działaniach przechodziliśmy wielokrotnie przez trudne i najtrudniejsze chwile. Do takich na pewno należy zaliczyć rok 2009, Programy Dobrowolnych Odejść i nieświadczenia pracy. I myślę, że warto przypomnieć, że nawet najtrudniejsze decyzje podejmowane były zawsze w duchu dużej odpowiedzialności strony społecznej i pracodawcy. Nasi liderzy związkowi Stanisław Stolorz, Marian Kogut, Krzysiek Czarnota i Ela Fedoruk do ostatnich chwil podejmowali trudne decyzje, ale były one wdrażane w drodze kompromisu. Do dzisiaj pomimo groźby strajku , a już w chwili obecnej realnie ustalonej daty na dzień 9 listopada br. nikt z Zarządu Spółki nie podjął próby rozmów i negocjacji. Miłym akcentem w tej trudnej dla nas chwili jest to że już 6 nowo wybranych parlamentarzystów podjęło rozmowy z nami na temat sytuacji w spółce PKP CARGO S.A .
A teraz przechodząc do sedna sprawy pozwalamy zwrócić się do Was z serdeczną prośbą o rozważenie możliwości udzielenia nam pisemnego wsparcia w działaniach, które podejmiemy w dniu 9 listopada br. w Tarnowskich Górach oraz o medialne nagłośnienie przez Wasze strony ZZ oraz profile naszych działań. Wiem, że wielu z Was utrzymuje relacje i posiada osobiste kontakty z Posłami i Senatorami z regionu. Przekażcie Im info o sytuacji, która panuje w PKP CARGO S.A . Proszę również o rozważenie możliwości podjęcia nawet w formie kilkugodzinnej akcji wsparcia naszych działań strajkowych na terenie Waszego zakładu. Pamiętajcie o tym, że planowane zmiany obejmują dzisiaj obszar zakładu Śląskiego i Południowego, ale wkrótce mogą objąć teren Waszych zakładów, szczególnie zaś pracowników zaplecza warsztatowego i administracji.
Ps. Korzystając z okazji składamy serdeczne podziękowania tym koleżankom i kolegom, którzy wspierają nasze działania, Wasze rady i wyrazy wsparcia. Szczególnie zaś oraz przewodniczącym: Federacji ZZP PKP – Stanisławowi Stolorzowi, Rady Branżowej Marianowi Kogutowi i Krzysztofowi Czarnocie, Eli Fedoruk, Edwardowi Kopeć, Zdzisławowi Gnacińskiemu, Renacie Wicha i Dominikowi Hejj za udział w pikiecie, cenne wskazówki i dotychczas udzielone wsparcie i pomoc.

Z kolejarskim pozdrowieniem Jarek Ślepaczuk i Andrzej Gwóźdź.

http://www.rynek-kolejowy.pl/60011/bedzie_strajk_w_pkp_cargo_znamy_termin.html

„Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć”