Premier powinien interweniować na Śląsku?

przez admin

Kolejarskie związki zawodowe zaapelowały do premiera Donalda Tuska o natychmiastową interwencję w sprawie przywrócenia regularnej komunikacji kolejowej na Śląsku.

Kolejarze zwracają się w tej sprawie do premiera a nie do ministra Sławomira Nowaka, gdyż „obecna sytuacja jest efektem jego bierności a wręcz spisku wspólnie z marszałkiem województwa śląskiego przeciwko spółce Przewozy Regionalne, której powstanie było efektem działań rządu sprzed czterech lat.”  Od początku procesu usamorządowienia związkowcy wskazywali na zagrożenia wynikające z wadliwego przygotowania, braku programu naprawczego i wizji właścicielskiej funkcjonowania Przewozów Regionalnych. Informowaliśmy także o zagrożeniach i negatywnych skutkach wynikających z powoływania wojewódzkich spółek przewozowych.

Obecna sytuacja wymaga natychmiastowej interwencji premiera, ponieważ zagrożenia i negatywne skutki wynikające z powoływania wojewódzkich spółek przewozowych nie spowodowało żadnej reakcji ze strony ministra.  „Chaos powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu pociągów, które w każdej chwili mogą doprowadzić do nieszczęścia” – zaznaczają w liście do Prezesa Rady Ministrów związkowcy. Informują też, że brak uregulowania podstaw właściwego funkcjonowania kolejowych przewozów regionalnych spowoduje w najbliższym czasie podjęcie przez związki zawodowe działań protestacyjnych.

Czytaj cały listu związków zawodowych do premiera

Z kolei Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP domaga się od premiera wyciągnięcia konsekwencji za sytuację na Śląsku wobec ministra transportu Sławomira Nowaka oraz Adama Matusiewicza, marszałka województwa śląskiego.

Źródło – Kurier Kolejowy