Posiedzenie TOEiR Czechowice – Dziedzice z udziałem kierownictwa Zarządu Głównego ZZK Śląskich

przez admin

Dnia 21.11.2023 w Czechowicach – Dziedzicach odbyło się spotkanie Terenowej Organizacji Emerytów i Rencistów. Posiedzeniu przewodniczył kol. Henryk Tomik, a z ramienia kierownictwa Zarządu Głównego ZZK Śląskich obecni byli zaproszeni przewodniczący Janusz Kowalczyk wraz z wiceprzewodniczącym Sebastianem Szwarcem. W czasie posiedzenia oficjalnym podziękowaniem za swój wkład w pracę na rzecz ruchu związkowego wśród emerytowanych pracowników uhonorowany został kol. Henryk Tomik. Poruszone zostały tematy świadczeń dla emerytów z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a także aktualna sytuacja spółek kolejowych. W imieniu kierownictwa Zarządu Głównego ZZK Śląskich, panowie przewodniczący zaprosili członków TOEiR do siedziby Zarządu Głównego w Katowicach. W ostatnim czasie w siedzibie Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich odbyło się już posiedzenie Komisji Forum Młodych Federacji ZZK, jednak Kolejarze Ślascy mimo, iż stawiają na młodych, pamiętają również o zasłużonych działaczach związkowych, przebywających na emeryturze.