Porozumienie w PKP CARGO S.A. zawarte!

przez admin
pdf

W załączeniu przedstawiamy treść  porozumienia zawartego pomiędzy stronami ZUZP dla Pracowników zatrudnionych przez Zakłady Pracy PKP CARGO, które zostało zawarte w dniu dzisiejszym.

W załączeniu przedstawiamy treść  porozumienia zawartego pomiędzy stronami ZUZP dla Pracowników zatrudnionych przez Zakłady Pracy PKP CARGO, które zostało zawarte w dniu dzisiejszym.

Podczas spotkania Prezes Zarządu PKP CARGO S.A pan Maciej Libiszewski złożył deklarację, że wycofuje się z zaplanowanych przez poprzedni Zarząd Spółki działań mających na celu przemieszczenie pracowników z dotychczasowych siedzib w Tarnowskich Górach i Katowicach. Dzisiejsze porozumienie zamyka trudny rozdział,  w którym pracownicy wraz ze związkami zawodowymi podjęły walkę o utrzymanie miejsc pracy. Porozumienie, które niewątpliwie jest sukcesem wszystkich pracowników oraz tych związków zawodowych, które w sposób czynny podejmowały wszelkie działania statutowe nie było by możliwe bez dobrej woli obecnego Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A pana Macieja Libiszewskiego, zaangażowania liderów central związkowych i przewodniczących organizacji związkowych z zakładów, które udzieliły nam poparcia,  czynnego wsparcia ze strony Posłów na Sejm RP – Andrzeja Adamczyka – obecnego Ministra, Jerzego Polaczka, Tomasza Głogowskiego, Barbary Dziuk, pomocy ze strony samorządów powiatowego i gminnego. Wielkiej wsparcia ze swej strony  udzieliły nam media – to właśnie Ich przekazy – Tygodnika Gwarek, Redakcji TG Stacji, Dziennika Zachodniego, Naszych Spraw, Wolnej Drogi, Tygodnika Solidarność,  Radia Piekary, Rynku Kolejowego, Kuriera Kolejowego pozwoliły na rzetelne zobrazowanie opinii publicznej jak absurdalne i niekorzystne dla pracowników decyzje podejmował ówczesny Zarząd. Jestem przekonany, że takie zakończenie nie miało by miejsca gdyby nie Wasze wsparcie, udział w pikietach, odwaga w działaniu i wiara w pozytywne rozwiązanie trudnego tematu. W imieniu własnym oraz Komitetu Protestacyjno Strajkowego w Tarnowskich Górach wszystkim, którzy przyczynili się do obrony miejsc pracy  serdecznie dziękuję.

Z poważaniem
Jarek Ślepaczuk

pdfPorozumienie

{gallery}aktualnosci/2016/2016_03_16/galeria{/gallery}