Podziękowania za udział w proteście w PR-ach

przez admin

Koleżanki i Koledzy,

We wtorek 5 lipca br. w całym kraju przeprowadziliśmy wspólnie z innymi kolejarskimi centralami związkowymi strajk ostrzegawczy w samorządowej spółce Przewozy Regionalne. W godzinach od 7 do 9 rano wstrzymaliśmy ruch pociągów tej spółki. Zrobiliśmy wszystko, aby nasz strajk ostrzegawczy był jak najmniej dokuczliwy dla podróżnych i pasażerów.

Nasz strajk ostrzegawczy był formą protestu przeciwko polityce kierownictwa spółki Przewozy Regionalne, a zwłaszcza przeciwko nie wdrażaniu w tym roku podwyżki wynagrodzeń dla jej pracowników. Ten strajk ostrzegawczy był też formą protestu przeciwko obecnej polityce właścicieli Przewozów Regionalnych – przeciwko samorządom wojewódzkim. Podejmują one różnorodne działania, by likwidować dotychczasowe Zakłady Przewozów Regionalnych, a w ich miejsce tworzą własne spółki kolejowe, zajmujące się przewozem osób. To w konsekwencji prowadzi do znacznych zwolnień pracowniczych w spółce Przewozy Regionalne.

Koleżanki i Koledzy,

W imieniu kierownictwa Federacji ZZP PKP dziękuję wszystkim, którzy aktywnie uczestniczyli w tym strajku ostrzegawczym. Dziękuję wszystkim, którzy popali nasz związkowy protest. Swą postawą daliście doskonały przykład właściwego związkowego i kolejarskiego zachowania. I za to właśnie – wszystkim tym, którzy uczestniczyli w tej pikiecie w całym kraju, dziękuję z całego serca.

W szczególności chciałbym podziękować przewodniczącym międzyzakładowych i zakładowych naszych organizacji związkowych, działających w spółce Przewozy Regionalne, za właściwą organizację i postawę tych, którzy wzięli udział we wtorkowym proteście. Jestem przekonany, że nie pozostanie on bez echa; że władze spółki Przewozy Regionalne zaczną doceniać pracę swych pracowników, a właściciele – samorządy wojewódzkie – zweryfikują swoją dotychczasową, destrukcyjną politykę wobec kolejowych przewozów regionalnych.

STANISŁAW STOLORZ

Przewodniczący
Federacji ZZP PKP