PKP Intercity S.A. organizuje szkolenie na maszynistę

przez admin

„PKP Intercity” S.A. poszukuje w ramach rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej Kandydatów do szkolenia na licencję i świadectwo maszynisty.

Po odbyciu szkolenia i uzyskaniu uprawnień zatrudnienie na stanowisku maszynisty pojazdów trakcyjnych.

Zakład Zachodni
Miejsce pracy:   Poznań, Rzepin, Wrocław

Zakład Centralny
Miejsce pracy:  Warszawa, Białystok, Łódź, Lublin, Terespol

Zakład Południowy
Miejsce pracy:  Kraków, Rzeszów, Skarżysko – Kamienna, Częstochowa

Zakład Północny
Miejsce pracy:   Gdynia, Bydgoszcz, Olsztyn

Wymagania:

  • wiek – ukończone 20 lat,
  • niekaralność za przestępstwo umyślne,
  • wykształcenie co najmniej średnie,
  • w przypadku miejsca pracy Rzepin mile widziana znajomość języka niemieckiego,
  • spełnianie warunków zdrowotnych – fizycznych i psychofizycznych określonych odrębnymi przepisami,
  • umiejętność pracy w warunkach stresowych,
  • odpowiedzialność i zdecydowanie.

Oferujemy:

  • zatrudnienie na czas szkolenia w celu uzyskania pełnych uprawnień maszynisty pojazdu trakcyjnego oraz opłacenie kosztów szkolenia na licencję i świadectwo maszynisty,
  • zatrudnienie na stanowisku maszynisty pojazdu trakcyjnego po uzyskaniu uprawnień wymaganych  w odrębnych przepisach.

Forma kontaktu:

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV + list motywacyjny do dnia 15.01.2013r. na adres:

Zakład Zachodni: rekrutacja.zachodni@intercity.pl

Zakład Centralny: rekrutacja.centralny@intercity.pl

Zakład Południowy: rekrutacja.poludniowy@intercity.pl

Zakład Północny: rekrutacja.polnocny@intercity.pl