PIERWSZE W TYM ROKU ZEBRANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZZKŚL

przez admin

27 stycznia 2020 r w siedzibie Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich w Katowicach odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Zarządu Głównego.

Na posiedzeniu tym omówiona została bieżąca sytuacja w Spółkach PKP, innych nie kolejowych zakładach pracy oraz w organizacjach zakładowych i międzyzakładowych ZZK Śl. Najtrudniejsza wydaje się sytuacja w Energetyce, gdyż nasze organizacje muszą przystosować swoje struktury do zmian w Spółce PKP Energetyka. W Przewozach Regionalnych również zaszły zmiany, gdyż ta spółka od niedawna zmieniła nazwę na POLREGIO. Padło również wiele słów niepokoju dotyczących Spółki PKP Cargo, gdzie zanotowano mocny spadek masy przeładunkowej i przewozów towarowych.

Niepokojąca jest informacja o planowanym na ten rok spadkiem zatrudnienia, a tym samym naszych związkowców, z powodów naturalnych. Niestety w tym roku wielu pracowników nabywa prawa emerytalne i tym samym wykrusza się środowisko kolejarzy najbardziej doświadczonych wieloletnią służbą na różnych stanowiskach pracy w PKP. Dlatego też zasadnym jest zaangażowanie jak największej ilość młodych związkowców w naszą działalność.

W dalszej części mówiono sprawy organizacyjne naszej organizacji.

Nasze zebranie zaszczycił swoja obecnością Przewodniczący Zarządu Głównego Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy Jan PRZYWOŹNY, który przedstawił bieżące działania Federacji. W związku ze zbliżającym się Zjazdem Delegatów Federacji, przewodniczący poinformował o pracach w poszczególnych Komisjach Przedzjazdowych, przekazał informację o najbliższych terminach Rady Krajowej związanej z organizacją Zjazdu, a następnie odpowiedział na wiele nurtujących pytań.

Kolejne posiedzenie Zarządu Głównego ZZK SL. Zaplanowano na drugą połowę lutego.

Renata Wicha