Odsetki od nieterminej wypłaty wnagrodzeń

przez admin
pdf

Pracownicy Śl. Zakładu Przewozów Regionalnych zostali poinformowani o zwrocie odsetek za nieterminową wypłatę wynagrodzenia – czyżby to były skutki działania PIP ?

pdf Pismo dotyczące odsetek od nieterminowej wypłaty wynagrodzeń za pracę