Obradowała Rada Branżowa Straży Ochrony Kolei

przez admin

W dniu 22.05.2024 w siedzibie Federacji ZZK odbyło się posiedzenie Rady Branżowej Straży Ochronny Kolei z udziałem Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei Pana Jarosława Garstki, powołanego na tę funkcję nieco ponad miesiąc temu. Komendanta przywitał kol. Michał Herman  pytając, jak ocenia samą formacje po tak krótkim czasie?

Pan Komendant stwierdził, iż dużym plusem jaki zastał jest profesjonalne i będące na wysokim poziomie wykonywanie obowiązków przez Funkcjonariuszy. Natomiast problemem który trzeba naprawić są relacje międzyludzkie i konflikty w różnych miejscach Polski. W imieniu Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich  zaznaczyłem, iż dla nas największymi fachowcami od pracy Funkcjonariuszy SOK są … Funkcjonariusze SOK i to ich głos będzie wybrzmiewać w murach Federacji ZZK. W pierwszej kwestii przedstawiłem temat zatrudnienia i dużych braków kadrowych w poszczególnych Komendach Regionalnych kosztem, niejako innych Komend. Pan Komendant oznajmił, iż zdaje sobie bardzo dobrze sprawę z konieczności uzupełnienia w szybkim czasie braków kadrowych, oraz w najbliższym czasie do każdej Komendy Regionalnej przypisana zostanie konkretna liczba Funkcjonariuszy (po wcześniejszej weryfikacji potrzeb i zadań) tak aby nie było sytuacji, że w niektórych miejscach są braki a w innych nad stan. Komendant Główny odniósł się również do Pisma ZZ Kolejarzy Śląskich w kwestii możliwości dodatkowych dobrowolnych płatnych nadgodzin, które to pomogłyby chwilowo „załatać” ewentualne braki kadrowe oraz poprawiły stan portfeli Funkcjonariuszy. W tej chwili trwa analiza takiego rozwiązania i być może znajdzie się pula do dyspozycji Komend. Zasygnalizowałem także, iż w naszej ocenie warto pochylić się nad aktualnie obowiązującą decyzją dot. anonimizacji danych. Przepis ten, jest całkowicie niepraktyczny, generuje niepotrzebną biurokracje i całkowicie się nie sprawdza utrudniając pracę Funkcjonariuszom. Komendant Garstka wstępnie przyznał rację i „zaznaczył temat wykrzyknikiem „. Zwróciłem także uwagę na potrzebę zmian w rozporządzeniach, szczególnie w temacie przechowywania oporządzenia (kabury, futerały) w magazynach broni, gdzie chyba jako jedyna formacja mamy taki zapis (Rada Branżowa SOK PONOWNIE pisemnie zwróci się o zmianę tych regulacji). Funkcjonariusze powinni mieć możliwość wydania tego na stan, dbania o to, i dopasowania do swoich potrzeb pracy w terenie. Powiem tak, byłego żołnierza „Grom” do takich pomysłów dwa razy przekonywać nie trzeba :). Poruszyłem także sprawy skargowe w dwóch Komendach Regionalnych. Oprócz ww tematów przewodniczący Rady Branżowej SOK Michał Herman wskazał takie zagadnienia jak przeanalizowanie możliwości powrotu do rozporządzeń w tematyce umundurowania, oraz konieczność regulacji w zakresie kierowania ruchem drogowym na przejazdach kolejowych. Andrzej Browarek  poruszył problem rozliczania czasu pracy Komendantów Posterunku. Jacek Kulig natomiast wskazał na delikatny temat „funkcjonowania” IBD. W spotkaniu udział wziął także przedstawiciel Komisji Forum Młodych Federacji ZZK Krzysiek Chyla.

Komendant podziękował za tak merytoryczne i konstruktywne spotkanie, deklarując że bardzo chętnie będzie uczestniczył w kolejnym posiedzeniu. Zwrócił uwagę, iż musimy dostosować formację do aktualnych wyzwań, a kolej jest strategicznym dla bezpieczeństwa kraju miejscem.

I o ten cel wspólnie musimy zabiegać.