Obradował Zarząd Międzyzakładowy Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich w Opolu

przez admin

W dniach 29-30.06.2023 we Wrocławiu, odbyło się posiedzenie Zarządu Międzyzakładowego „Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich w Opolu”. W spotkaniu gościnie udział wziął   Przewodniczący Rady Branżowej Przewozów Regionalnych Janusz Kowalczyk

Omówione zostały sprawy dotyczące zakładów pracy w których działają „Kolejarze Śląscy” z ww organizacji. Janusz Kowalczyk przedstawił mocno komplikującą się sytuację w Spółce Polregio oraz pozostawiający wiele do życzenia „dialog” z władzami Spółki, którego efektem była niedawna pikieta w Warszawie. W pikiecie udział wzięli przedstawiciele ZZK Śląskich m.in Alina Szurpicka i Natalia Garbowska. Nie mniej uwagi poświęcono Zakładowi Linii Kolejowych w Opolu, gdzie niewątpliwie sytuacja jest bardziej zadowalająca. Aktualnie wdrażane są podwyżki i wszyscy czekają na podsumowanie i „rozliczenie” pracodawcy z ich sprawiedliwego podziału. W  Straży Ochrony Kolei sytuacja ma się podobnie jak w IZ Opole, czas oczekiwania na podział finansów. Dodatkowo intensywnie ruszyły w całej Polsce wybory oddziałowych Społecznych Inspektorów Pracy, gdzie przedstawiciele ZZK w Opolu również odgrywają istotną rolę.

Wartym zauważenia jest, iż Związek Zawodowy Kolejarzy Kolejarzy Śląskich w Opolu przechodzi mocną transformację pokoleniową, która pozytywnie wpłynęła na organizacje i jej funkcjonowanie. Odmłodzony Zarząd w którego skład wchodzą m.in członkowie Komisji Forum Młodych Federacji ZZK ( a także jej byli członkowie) łącznie z samym przewodniczącym Komisji Sebastianem Szwarc czy też ubiegłoroczny laureat Nagrody „Lider BHP”. Nie można zapomnieć także o  starszych stażem działaczach tej organizacji dopełniających cały zespół. Organizacja udostępnia i opłaca wszystkim swoim członkom zarówno „federacyjne” ubezpieczenie od szkody wyrządzonej w pracy oraz indywidualne karty pomocy prawnej. A także, co jest niezwykle ważne, unowocześniono i usprawniono przepływ informacji do samych członków związku.

To wszystko pokazuje, iż możliwa jest dobra zmiana pokoleniowa w związkach zawodowych, które stają się tak jak w przypadku „Kolejarzy Śląskich” z Opola atrakcyjne dla młodych pracowników.