O sprawach pracowniczych z sekretarzem Śląskiej Rady Wojewódzkiej Nowej Lewicy

przez admin

W dniu dzisiejszym w siedzibie Zarządu Głównego Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich gościliśmy członka Rady Wojewódzkiej Ogólnopolskego Porozumienia Związków Zawodowych,  będącego jednocześnie sekretarzem Śląskiej Rady Wojewódzkiej Nowej Lewicy Marcinem Grzybowskim oraz Pana Stanisława Wiśniowskiego.

Oprócz tematu poprawienia współpracy między związkowej na rzecz pracowników, poruszony zostały temat zbliżających się wyborów oraz oczekiwań Pracowników, a w szczególności Kolejarzy. Rozmawialiśmy o powrocie do inicjatywy utworzenia Śląskiego Zakładu POLREGIO S.A. w Częstochowie, umiejscowienia Straży Ochrony Kolei, reformy Państwowej Inspekcji Pracy, zmniejszenia do 35 h tygodnia pracy czy też 100 procent płatnego chorobowego.

Jako związek zawodowy jesteśmy organizacją apolityczną, jednak nie sposób nie zauważyć, iż to politycy przygotowują przepisy na których musimy realizować swoje związkowe zadania.

Zachęcamy natomiast do udziału w wyborach i głosowania zgodnie z własnymi przekonaniami, pamiętając i wybierając taką opcję, która dla obywatela- pracownika(kolejarza) będzie najkorzystniejsza.