Notatka ze spotkania w PKP PLK S.A

przez admin

W dniu 19.11.2020r odbyła się wideokonferencja z Prezesem Zarządu I. Merchel i Panią Dyrektor Grażyną Blicharz na której przedstawiono najważniejsze bieżące informacje dotyczące gratyfikacji z tytułu odznaczeń wynosi 2661,30 zł i zostaną wypłacone na 10 grudnia dla osób odznaczonych. Z okazji Święta Kolejarza nie będą obchodzone żadne uroczystości w Spółce i jednostkach organizacyjnych ze względu na duże zagrożenie koronawirusa. Wręczenie odznaczeń nastąpi w późniejszym terminie, trudno dzisiaj jednak powiedzieć kiedy i w jakiej formie. Na dzisiaj zostaną przekazane odznaczonym pracownikom listy gratulacyjne od Prezesa Zarządu i przekazane w sobie ustalony sposób przez zarządzających jednostkami organizacyjnymi.
Gratyfikacja z okazji Święta Kolejarza według ZUZP wynosiłaby 282,06 zł jednak po analizie sytuacji finansowej naszej spółki i negocjacjach ze związkami zawodowymi została ustalona na poziomie 532,26 zł, praca w dniu Święta Kolejarza będzie również już traktowana jako praca w dniu świątecznym.
Omówiono sytuację związaną z pandemią
Prezes zaapelował, aby pracownicy którzy ozdrowieli decydowali się na oddawanie osocza na dzisiaj zdeklarowało się 106 pracowników, a 5 już oddało osocze.
Odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, jak i inne świadczenia pracownicze wynikające z zapisów ZUZP nie są zagrożone i funkcjonują jak do tej pory.
Premia z ZPC zostanie wypłacona w najbliższym czasie pracownikom, którym się należy z zapisów umowy.
Nie przewiduje się uruchamiania dodatkowych premii uznaniowych.
Na koniec Prezes przekazał na nasze ręce najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich pracowników z okazji Święta Kolejarza, z prośbą o ich przekazanie naszym pracownikom na zakładach pracy.

Joanna Klekot
przewodnicząca RB PLK Federacji ZZK