Notatka

przez admin

Notatka ze spotkania w dniu 22 października 2008 r.

Na zaproszenie Związku Pracodawców Kolejowych w dniu 22 października 2008 roku w Centrali Spółki PKP S.A. w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli central związkowych z Przewodniczącym Związku Pracodawców Kolejowych oraz przedstawicielami spółek przewozowych (PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o., PKP Intercity S.A., PKP Koleje Mazowieckie Sp. z o.o. oraz WKD).

Tematem spotkania było omówienie pisma ZPK-271/2008 z dn. 14 października 2008 r. w sprawie ustalenia spraw związanych z wykupem od przewoźników uprawnień do ulgowych świadczeń przejazdowych na 2009 rok.

Przewodniczący ZPK przedstawił propozycję dotyczącą ceny biletu odcinkowego miesięcznego za przejazd z ulgą 99% na odległość do 100 kilometrów, która od 1 stycznia2009 roku powinna wynosić w klasie 2 i dowolnej 8-krotność ceny biletu jednorazowego. Natomiast odpłatność za bilet roczny sieciowy imienny dla pracownika, któremu przysługuje ulga 99%, powinna od 1 stycznia 2009 roku wynosić: w klasie dowolnej 600 zł, w klasie drugiej 400 zł.

Przewodniczący Federacji ZZP PKP oświadczył, że w świetle paragrafu 69 PUZP pracownikowi uprawnionemu przysługuje przejazd z ulgą 99%, a jedynie ust. 2 tego paragrafu określa cenę minimalną biletu jednorazowego. Cena biletu jednorazowego nie może być stosowana jako podstawa do ustalania odpłatności za inne przejazdy. Kategorycznie oświadczył, że Federacja ZZP PKP nie wyraża zgody na zaproponowane stawki opłat od 1 stycznia 2009 r. Pozostałe związki, będące stroną Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Pracodawców Zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych, również wyraziły negatywną opinię dotyczącą przedstawionej przez ZPK propozycji.

W związku z tym Przewodniczący ZPK uzgodnił, że zgłoszona propozycję związki zawodowe wnikliwie przeanalizują i ustalony zostanie termin następnego spotkania.

Federacja ZZP PKP

Wiceprzewodniczący

Dariusz BROWAREK