Niewielka skala

przez admin

BGK jest zdania, że rząd powinien zlikwidować Fundusz Kolejowy, którego celem jest gromadzenie pieniędzy i przeznaczanie ich m.in. na budowy, remonty i utrzymanie linii kolejowych. Bank wyjaśnia, że fundusz ten ma znikomy udział w finansowaniu kolejowej infrastruktury (przez dwa i pół roku wydał 740 mln zł). Bank utrzymuje, że zakończenie działalności tego funduszu da oszczędności na kosztach obsługi funduszu, okresowo zmniejszy potrzeby pożyczkowe.

Z analizy przeprowadzanej przez BGK wynika, że Fundusz Termomodernizacji i Remontów należy zlikwidować albo przekształcić w państwowy fundusz celowy. Z pieniędzy zgromadzonych w tym funduszu korzystają głównie wspólnoty i spółdzielnie, a nie właściciele domów jednorodzinnych, dla których ten fundusz był stworzony. BGK twierdzi, że koszty utrzymania tego funduszu są wysokie, a po jego rozwiązaniu do budżetu państwa wypłynęłoby jednorazowo 65 mln zł.

Wysokie koszty prowadzenia Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych i programu „Pierwszy biznes” są jednym z argumentów przytaczanych przez BGK, który rekomenduje ich zamknięcie.

Aktywa funduszy, których likwidację rekomenduje BGK, wynosiły w końcu ub.r. niespełna 700 mln zł. Suma bilansowa banku przekraczała 33 mld zł.

PARKIET – źródło          http://www.parkiet.com/artykul/29,974943.html