Negocjacje w sprawie wzrostu wynagrodzenia w PKP PLK S.A.

przez admin

Koleżanki i Koledzy!

Ubiegły rok był trudny z różnych powodów. Głównym niewątpliwie był i jest COVID-19 oraz wszystko co z nim jest związane. Przekonaliśmy się jak ważne jest zdrowie. Ta sytuacja dotknęła nas i w innych aspektach. Zeszły rok był pierwszym od wielu lat, kiedy w naszej firmie nie nastąpił wzrost wynagrodzeń. Co, my pracownicy, przyjęliśmy ze zrozumieniem, widząc jak ta sytuacja oddziałuję na naszą firmę.

Biorąc jednak pod uwagę gwałtowny wzrost cen, inflację oraz wprowadzenie nowych obciążeń finansowych w postaci podwyższenia istniejących i wprowadzenie nowych podatków, w roku bieżącym oczekujemy wzrostu wynagrodzenia.

W miesiącu grudniu, a dokładnie 21 grudnia 2020 roku, w gronie czterech central związkowych ZZDR PKP, FZZPPKP, FZZAIT oraz NSZZ Solidarność ustaliliśmy, iż wystąpimy wspólnie do pracodawcy z żądaniem wzrostu wynagrodzeń w roku 2021. Takie wspólne stanowisko miało pokazać, iż te największe centrale związkowe mówią jednym głosem i są zdeterminowane podjąć wspólne działania w celu osiągnięcia zamierzonego efektu. Przedstawiciele tych central świadomie zaakceptowali taki tryb postępowania. Nie musimy nikogo przekonywać jak ważne jest wspólne działanie, w końcu to co robimy, robimy w imieniu i na rzecz wszystkich pracowników, niezależnie od przynależności związkowej. I taki cel powinien przyświecać wszystkim związkom zawodowym. Tyle teoria.

Niestety, nie wszystkie związki zawodowe rozumieją taką oczywistą oczywistość. Po raz kolejny, mimo iż zadeklarowali przeprowadzenie połączonej akcji, NSZZ Solidarność w ostatniej chwili wycofała się ze wspólnych działań. Po raz kolejny rozbijając jedność związkową, dając możliwość pracodawcy rozgrywek pozakulisowych.

Jest to ewidentnie nakierowane na akcję propagandową, a nie na zapewnienie wzrostu wynagrodzeń pracownikom. Widać jak na dłoni, że kolegom z NSZZ Solidarność, obce są ideały związkowe i to do czego zostali wybrani. A liczy się tylko polityka i cwaniactwo. Szkoda.

Mimo to, sygnatariusze wystąpienia, które załączam, podejmą wszelkie działania, aby w naszej firmie w roku obecnym nastąpił wzrost wynagrodzeń. Liczymy na to, że wesprzecie te działania wszyscy, niezależnie od przynależności związkowej. Pieniądze nie mają barw związkowych.

UWAGA !!!

Zweryfikowany dokument (bez logo NSZZ Solidarność) zostanie przesłany do was i niezwłocznie przekazany pracodawcy.

Pozdrawiamy

Jerzy Oleszak. Joanna Klekot, Janusz Stefńczyk