Nareszcie mogliśmy się spotkać.

przez admin

Z wiadomych przyczyn od bardzo długiego czasu nie mogło dojść do stacjonarnego zebrania Zarządu Głównego ZZK Śl. Na szczęście została zlikwidowana większa część obostrzeń i do takiego spotkania doszło 9 czerwca 2021 r. Na posiedzeniu omówiono bieżące sprawy dotyczące działalności organizacji zakładowych i międzyzakładowych ZZK Śl. Przekazano także aktualne wiadomości z poszczególnych spółek PKP. Osobnym panelem do dyskusji były sprawy związane z XXX leciem ZZK Śl. które przypada w grudniu bieżącego roku. Omówiono także sprawy organizacyjne dotyczące m.in. prac Komisji Statutowej oraz wstępnych ustaleń związanych ze zbliżającym się Zjazdem Delegatów ZZK Śl. Mieliśmy okazje złożyć gratulacje Asi Klekot, która została wybrana do Rady Nadzorczej PKP PLK S.A. Swoją kadencję przewodniczącego organizacji międzyzakładowej w EZ Tarnowskie Góry zakończył Wilhelm Sagan i jemu bardzo serdecznie podziękowaliśmy za wieloletnią działalność w ZZK Śl. Podobnie jak Ryśkowi Rowińskiemu, który odszedł na emeryturę, a przywitaliśmy w swoim gronie jego następcę Krzysztofa Gniadka.

Mam nadzieję, że sytuacja pandemiczna nie ulegnie pogorszeniu i będziemy już mogli spotykać się stacjonarnie.

Renata Wicha