Młodzi się szkolą

przez admin

Dnia 12.02.2020 w siedzibie Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy, odbyło się posiedzenie Komisji Forum Młodych Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy. Posiedzeniu przewodniczył kolega Sebastian Szwarc.

W pierwszej części posiedzenia Komisja podsumowała swoją działalność za rok 2019, w tym zmiany organizacyjne w samej Komisji, udział w Radach Branżowych czy inicjatywy podjęte przez Komisję. W spotkaniu uczestniczył przewodniczący Federacji Jan Przywoźny, który z uznaniem ocenił postęp jaki nastąpił w naszej młodzieżówce w roku 2019 oraz zapewnił o poparciu dla ruchu młodych związkowców w Federacji.

W drugiej częŝci posiedzenia odbyło się szkolenie z zakresu form współpracy związków zawodowych z Państwową I Społeczną Inspekcją Pracy, przeprowadzone przez Roberta Sobotę wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego Związku Zawodowego Kolejarzy Ŝląskich.

Komisja Forum Młodych, oby tak dalej !

tekst: Sebastian Szwarc
zdj: Dominik Hejj