Mamiński zrezygnował z pracy w PKP S.A.

przez admin

Krzysztof Mamiński, prezes Związku Pracodawców Kolejowych podał się do dymisji. Zrezygnował z funkcji pełnomocnika zarządu PKP S.A. ds. dialogu społecznego. Zrezygnował także z pracy w przedsiębiorstwie PKP – poinformował Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP.

Krzysztof Mamiński objął stanowisko pełnomocnika zarządu PKP S.A. do spraw dialogu z pracownikami w sierpniu 2012 r. W Polskich Kolejach Państwowych odpowiadał za koordynację działań kadrowych i dialog ze związkami zawodowymi.

Od 2002 r. nieprzerwanie pełni funkcję prezesa Związku Pracodawców Kolejowych.

Krzysztof Mamiński w latach 2002-2012 piastował stanowisko prezesa Natury Tour. W latach 2001-2002 był członkiem zarządu, dyrektorem ds. pracowniczych PKP S.A., a w latach 1998-2001 – członkiem zarządu PKP. W latach 1990-98 był przewodniczącym kolejowego NSZZ „Solidarność”.

Jest współautorem restrukturyzacji polskich kolei w zakresie zatrudnienia oraz współautorem ustawy restrukturyzacyjnej PKP.

Ukończył Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, a także podyplomowe studia Europejski Model Zarządzania, organizowane przez Akademię Leona Koźmińskiego.

Źródło – Kurier Kolejowy