Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń dotyczących Straży Ochrony Kolei

przez admin

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie określenia wzoru umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy straży ochrony kolei, a także norm przydziału, warunków i sposobów ich noszenia

https://legislacja.gov.pl/projekt/12376255

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz sposobu organizacji straży ochrony kolei

https://legislacja.gov.pl/projekt/12376057