Konkurs PIP rozstrzygnięty

przez admin

Okręgowy finał konkursów PIP w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach

„Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”

„Służba BHP – Najlepszy Doradca Pracodawcy” 

W Okręgowym Inspektoracie Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach w dniu 21 sierpnia 2020 r. rozstrzygnięty został konkurs na „Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy” Okręgu Katowickiego. Konkurs organizowany jest corocznie przez Państwową Inspekcję Pracy w celu promowania działalności społecznych inspektorów pracy, którzy w ramach pełnionych zadań aktywnie wpływają na zapewnienie przez zakłady poprawy stanu bhp oraz ochrony uprawnień pracowniczych.

W kapitule rozstrzygającej konkurs, oprócz przedstawicieli organizatora, zasiadają przedstawiciele central ogólnopolskich związków związkowych. W tym roku w kapitule konkursu Oddziału PIP w Katowicach z ramienia Forum Związków Zawodowych oceniających pracę zgłoszonych Społecznych Inspektorów Pracy brał udział wiceprzewodniczący Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego Forum ZZ Robert Sobota.

Jury spośród zgłoszonych do konkursu kandydatów – Społecznych Inspektorów Pracy z województwa śląskiego wybrało, na podstawie kryteriów zawartych w regulaminie konkursu, osobę, która uzyskała najwyższą  liczbę punktów w czterech głównych kategoriach konkursowych:

  • Działania SIP w zakresie poprawy stanu bhp,
  • Liczba wydanych zaleceń oraz uwag – zapisanych w zakładowych księgach przez SIP,
  • Rezultaty działalności SIP na rzecz poprawy stanu bhp,
  • Działania SIP na rzecz zapewnienia przez zakład prawnej ochrony pracy.

Kapituła konkursu po analizie informacji przesłanych wraz ze zgłoszeniami kandydatów na podstawie opracowanej w regulaminie punktacji za poszczególne kryteria najwyżej oceniła pracę następujących Społecznych Inspektorów Pracy:

  • I miejsce: Pan Marian Kaim – Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy z Opel Manufacturing Poland Sp. z o.o.;
  • II miejsce: Zbigniew Judasz Oddziałowy Inspektor Pracy z Tauron-Ciepło Sp. z o.o.;
  • II miejsce: Kazimierz Walusiak Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy z NEMAK POLAND Sp. z o.o.

W tym samym czasie odbywał się również po raz pierwszy finał konkurs „Służba BHP – Najlepszy Doradca Pracodawcy” zorganizowany przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP pod patronatem Państwowej Inspekcji Pracy. Laureatami ww. konkursu zostali:

  • I miejsce: Pani Patrycja Kabiesz z Zakładów Przetwórstwa Mięsnego „Jan Bielesz sp. z o.o.,
  • II miejsce: Pan Krystian Włosek z Rosomak S.A.,
  • III miejsce: Pan Cezary Koczorski z BIO-EKO Cezary Koczorski.

Gratulacje złożyli wygranym Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach pan Piotr Kalbron oraz zastępca Okręgowego Inspektora Pracy pan Adam Wąsowski i przedstawiciele Central Związkowy.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, szczególnie w eliminacjach do krajowych konkursów. Mamy nadzieję, że ta cenna inicjatywa Państwowej Inspekcji Pracy zaowocuje w kolejnych latach jeszcze większą ilością zgłoszeń kandydatów do obu corocznych edycji konkursów, gdyż warto promować inicjatywy mające na celu poprawę warunków pracy pracowników oraz ich bezpieczeństwa, a także respektowania praw pracowniczych.

                                                                                                                                                Robert Sobota