Komisja Forum Młodych Federacji ZZK

przez admin

Dnia 26.04 w siedzibie Federacji ZZK odbyło się posiedzenie Komisji Forum Młodych. Spotkaniu przewodniczył kol. Sebastian Szwarc, a udział w nim wzięli wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Krzysztof Bączek oraz przewodniczący Rady Branżowej PKP Cargo Jarosław Ślepaczuk. Dominującym tematem posiedzenia była napięta sytuacja w Spółkach PKP Cargo i Polregio, oraz propozycja zorganizowania szkolenia z zakresu prawa pracy dla młodych pracowników. W czasie obrad kol. Jarosław Ślepaczuk, podziękował Komisji za pomoc i zaangażowanie w jego wybór na członka Rady Nadzorczej PKP Cargo z ramienia pracowników.