Kadencja Federacji ZZK rozpoczęta

przez admin


Nowa kadencja Federacji ZZK rozpoczęta.

W poprzednim materiale informowaliśmy o X Zjeździe Federacji ZZK, na którym dokonano wyboru nowych władz.

W związku z nową kadencją Federacji ZZK i zgodnie z Ordynacją Wyborczą odbyły się wybory w poszczególnych Radach Branżowych Federacji ZZK. Miło nas poinformować, że w wyniku tych wyborów nasi przedstawiciele Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich zostali wybrani na n/w funkcje:

Rada Branżowa CARGO – przewodniczący Jarosław Ślepaczuk i wiceprzewodniczący Andrzej Gwóźdź

Jarosław ŚLEPACZUK
Andrzej GWÓŹDŹ

Poza tym wiceprzewodniczącymi zostali wybrani: Krystyna Klepacz, Irena Lechowska i Tadeusz Tuma.

Rada Branżowa PLK (połączona z SOK i PNI)– przewodnicząca Joanna Klekot i wiceprzewodniczący Józef Czaja

Joanna Klekot
Józef CZAJA

Pozostałymi wiceprzewodniczącymi zostali: Franciszek Stawiński, Michał Herman i Jan Ślusarczyk.

Rada Branżowa Energetyki – wiceprzewodniczący Czesław Grygierek, a przewodniczącym Stanisław Woch

Czesław GRYGIEREK
Janusz KOWALCZYK

Rada Branżowa Przewozów Regionalnych – przewodniczący Janusz Kowalczyk, natomiast wiceprzewodniczącą została Anita Kraśnicka.

W Radzie Branżowej OGN (połączonej  z Teleinformatyką) – przewodniczącą została Małgorzata Buśko.

Rada Branżowa Intercity na przewodniczącą wybrała Małgorzatę Oszywa, a wiceprzewodniczącymi zostali Tomasz Surówka i Rafał Radomski.

Jednocześnie wszyscy przewodniczący i wiceprzewodniczący zostali członkami Rady Krajowej Federacji ZZK.

Wszystkim bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy dużo satysfakcji z powierzonych funkcji.

W następnych terminach odbędą się wybory w Komisji BHP i Komisji Młodych oraz Forum Kobiet.